Lý thuyết về nhu cầu của con người

nhu cầu của con người

Lý thuyết về nhu cầu của con người

Theo thuyết Maslow, nhu cầu tự nhiên của con người được chia thành các thang bậc khác nhau từ “đáy” lên tới“đỉnh”, phản ánh mức độ “cơ bản” của nó đối với sự tồn tại và phát triển của con người vừa là một sinh vật tự nhiên, vừa là một thực thể xã hội nó bao gồm các nhu cầu sau đây.

– Nhu cầu tự thể hiện (Self-Actualization Needs)

– Nhu cầu được tôn trọng (Esteem Needs)

– Nhu cầu quan hệ xã hội (Social Needs)

– Nhu cầu an toàn (Safety Needs)

– Nhu cầu sinh học (Physiological Needs).

Người tiêu dùng được đặt ở vị trí trung tâm của họat động marketing. Một trong những nguyên tắc quan trọng của sản xuất kinh doanh là phải đáp ứng nhu cầu người tiêu dung.Vì vậy, nghiên cứu người tiêu dùng sẽ góp phần thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp.

Tháp nhu cầu của Maslow

Hình 2.1 Tháp nhu cầu của Maslow

Nguồn: A.H. Maslow, motivation personality, tái bản lần thứ 3 (Upper Saddle River, NJ Prentice Hall, 1987)

Lý thuyết về nhu cầu của con người

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?