Category Archives: Mô hình nghiên cứu

Mô hình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan

Cơ sở lý thuyết về hành vi công dân tổ chức

Cơ sở lý thuyết về hành vi công dân tổ chức 1. Hành vi công [...]

1 Comments

Mô hình chất lượng kỹ thuật – chức năng của Gronroos

Mô hình chất lượng kỹ thuật – chức năng của Gronroos Trong hoạt động kinh doanh, [...]

Thang đo Parasuraman & ctg (1988)

Thang đo Parasuraman & ctg (1988) Parasuraman & ctg (1988) đã xây dựng và kiểm [...]

Mô hình ba nhân tố Fama-French

Mô hình ba nhân tố Fama-French Một nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện bởi Fama [...]

2 Comments

Tổng quan các tài liệu nghiên cứu về chuỗi giá trị ngành may xuất khẩu

Tổng quan các tài liệu nghiên cứu về chuỗi giá trị ngành may xuất khẩu [...]

1 Comments

Tổng quan nghiên cứu về hành vi mua hàng trực tuyến

Tổng quan nghiên cứu về hành vi mua hàng trực tuyến Ngày nay hình thức [...]

Tình hình nghiên cứu thực thi pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Tình hình nghiên cứu thực thi pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa [...]

Một số phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu khoa học – Part 1

Một số phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu khoa học Qua trình điều tra [...]

1 Comments

Các nghiên cứu trước đây về động viên nhân viên

Các nghiên cứu trước đây về động viên nhân viên Một số công trình nghiên [...]

1 Comments

Bạn cần hỗ trợ?