Tag Archives: tăng trưởng xanh

Khái niệm về tăng trưởng xanh

Khái niệm về tăng trưởng xanh Thực hiện tăng trưởng xanh đang là xu hướng [...]

Những giải pháp trong Chiến lược tăng trưởng xanh

Những giải pháp trong Chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam đề ra những giải [...]

1 Comment

Những khó khăn, thách thức đối với Việt Nam trong chuyển đổi nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh

Những khó khăn, thách thức đối với Việt Nam trong chuyển đổi nền kinh tế [...]

Bạn cần hỗ trợ?