Khái niệm quản trị vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại

Khái niệm quản trị vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại

Với việc quản trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng, nhìn chung vẫn chưa có những định nghĩa thống nhất về quản trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng, mà chỉ liên quan nhiều đến mục đích của quản trị vốn chủ sở hữu. Theo tác giả, định nghĩa khái lược về quản trị vốn chủ sở hữu của NHTM là một hệ thống phương pháp luận và hành động đảm bảo vốn ngân hàng được đầy đủ và sử dụng hiệu quả theo những khẩu vị rủi ro đã được xác định, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, đem lại lợi ích kinh tế cho các chủ sở hữu và đảm bảo ngân hàng vẫn sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển.

Quản trị vốn chủ sở hữu thực chất là xây dựng các quy định về quản lý vốn cùng các công cụ đo lường và trên cơ sở đó ngân hàng xác định quy mô và cấu trúc vốn chủ sở hữu đảm bảo đáp ứng tuân thủ pháp luật, đáp ứng yêu cầu kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu có hiệu quả theo các tiêu chí được xác định tùy thuộc vào bên liên quan đến vốn chủ sở hữu. Các nội dung thể hiện cho những điểm đã nêu trên đó là:

Quản trị vốn chủ sở hữu được đặt trong mối quan hệ mật thiết với rủi ro. Khung quản trị vốn chủ sở hữu là quá trình tổ chức, tập hợp các bước cơ bản để đo lường, đánh giá, phân bổ vốn và ra quyết định tác động đến vốn và tài sản trong mối quan hệ giữa vốn và rủi ro.

Xem thêm: Vai trò của vốn chủ sở hữu trong hoạt động ngân hàng thương mại

Khung quản trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại gồm có:

– Xác định vốn tự có;

– Đo lường vốn và xác định nhu cầu vốn;

– Phân bổ vốn;

– Đánh giá mức độ đầy đủ của vốn và đánh giá hiệu quả sau phân bổ vốn;

– Ra các quyết định liên quan đến quản trị vốn chủ sở hữu.

– Tổ chức triển khai khung quản trị vốn chủ sở hữu chủ.

Khái niệm quản trị vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

2 thoughts on “Khái niệm quản trị vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại

  1. Pingback: Nội dung quản trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

  2. Pingback: Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn chủ sở hữu Ngân hàng thương mại - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?