Khái niệm du lịch quốc tế

Khái niệm du lịch quốc tế

Du lịch quốc tế là một bộ phận trong cấu thành nên ngành Du lịch của một quốc gia Để hiểu đúng- đủ về du lịch quốc tế, cần nhìn nhận nó trong mối tương quan với các bộ phận khác cấu thành nên ngành Du lịch [Hình 2.1].

Trước hết, ngành Du lịch được cấu thành bởi hai bộ phận chính: du lịch nội địa và du lịch quốc tế. Trong đó:

Du lịch nội địa là hình thức du lịch mà điểm xuất phát và điểm đến của cuộc hành trình nằm trong cùng một quốc gia, khách du lịch sử dụng đồng nội tệ để chi tiêu cho nhu cầu du lịch tại chính quốc gia đ

Du lịch quốc tế là hình thức du lịch mà ở đó điểm xuất phát và điểm đến của cuộc hành trình nằm ở các quốc gia khác nhau, khách du lịch sử dụng ngoại tệ để chi tiêu cho nhu cầu du lịch của mình tại nước đến.

Nhìn vào khái niệm du lịch quốc tế có thể thấy hai dòng di chuyển ngược nhau của hai đối tượng khách du lịch: khách du lịch trong nước đi du lịch ở nước ngoài và khách du lịch từ nước ngoài đến một nước khác để du lịch. Do sự khác nhau của hai dòng dịch chuyển này, du lịch quốc tế lại được phân loại thành hai hình thức nhỏ hơn: du lịch quốc tế chủ động (inbound) và du lịch quốc tế bị động (outbound). Cụ thể:

Du lịch quốc tế inbound (du lịch quốc tế đến, hay còn được gọi là du lịch quôc tế chủ động) là hình thức du lịch mà người nước ngoài hoặc công dân của một quốc gia nào đ định cư ở nước khác vào quốc gia đ đi du lịch.

Du lịch quốc tế outbound (du lịch quốc tế đi, hay còn được gọi là du lịch quốc tế bị động) là hình thức du lịch mà công dân của một quốc gia hoặc người nước ngoài đang cư trú tại quốc gia đ đi ra nước ngoài du lịch.

Thực tế, theo nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước, thuật ngữ được sử dụng phổ biến khi nhắc đến du lịch quốc tế là “du lịch quốc tế inbound” và “du lịch quốc tế outbound”. Tuy nhiên, để đảm bảo việt hóa các thuật ngữ được sử dụng trong luận án, tác giả sẽ sử dụng thuật ngữ “du lịch quốc tế đến”, thay cho thuật ngữ “du lịch quốc tế inbound”. Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, tác giả chỉ nghiên cứu du lịch quốc tế đến- gắn liền với dòng di chuyển của người nước ngoài hoặc công dân của một quốc gia đang định cư tại một nước khác đến một quốc gia du lịch; cụ thể hơn là hoạt động của khách du lịch quốc tế đến du lịch tại Việt Nam. Theo đó, các thuật ngữ “du lịch quốc tế” được nhắc đến sau đây trong luận án, đều được hiểu theo nghĩa “du lịch quốc tế đến”.

Nguồn: Luận án Kinh tế quốc tế “Phát triển du lịch quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

5/5 - (1 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?