Khái niệm đào tạo nghề chất lượng cao

đầu tư trực tiếp nước ngoài

Khái niệm đào tạo nghề chất lượng cao

Chất lượng đào tạo nghề là để chỉ chất lượng người lao động được đào tạo nghề theo mục tiêu và chương trình đào tạo xác định trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, biểu hiện một cách tổng hợp nhất ở mức độ chấp nhận của thị trường lao động, của xã hội đối với kết quả đào tạo. Chất lượng dạy nghề còn phản ánh kết quả đào tạo của các cơ sở dạy nghề, của cả hệ thống dạy nghề. Chất lượng dạy nghề biến đổi theo thời gian và theo không gian dưới tác động của các yếu tố đảm bảo chất lượng.

Chất lượng cao được tính bằng giá trị chuyển đổi thông qua hình thức trả lương hay thu nhập cao hơn của người lao động; chất lượng cao đòi hỏi phải được các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và các nước phát triển trong khu vực và thế giới công nhận chất lượng.

Tính đến nay, chưa có một định nghĩa hay một khái niệm đầy đủ thế nào là đào tạo nghề chất lượng cao. Nhiều quan điểm cho rằng, đào tạo nghề chất lượng cao có yêu cầu về nội dung chương trình, về phương thức đào tạo, về đối tượng người học cao hơn việc đào tạo đại trà. Cũng có quan điểm cho rằng, đào tạo nghề chất lượng cao là đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội với mức thu học phí cao. Ngoài ra, có quan điểm cho rằng đào tạo nghề chất lượng cao là đào tạo cho người học tham gia các khóa đào tạo dài hạn (trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề) hay đào tạo nghề chất lượng cao có thể hiểu là những người lao động qua đào tạo nghề, có khả năng thực hiện các công việc để tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đạt chuẩn quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng được đào tạo, đánh giá.

Như vậy, theo tác giả: Đào tạo nghề chất lượng cao có thể được hiểu là quá trình đào tạo cho các đối tượng người học có nhu cầu học tập để sau khi được đào tạo, các cá nhân có đủ những năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực giải quyết vấn đề) với nội dung, phương thức tổ chức đào tạo được thiết kế theo yêu cầu nhằm đáp ứng các chuẩn đầu ra tương ứng với từng cấp trình độ đào tạo của từng nghề.

Tuy nhiên, ở luận án này tác giả tập trung chủ yếu vào giải pháp tài chính cho đào tạo nghề mà chất lượng đào tạo đạt được mức độ cao ở trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề với sản phẩm đầu ra là người lao động có kỹ năng nghề cao, có khả năng hoàn thành một phần hay toàn bộ một công việc phức tạp mà lao động giản đơn không làm được. Theo đó, chất lượng cao được xem xét ở cả chiều rộng và chiều sâu, nghĩa là một mặt có giải pháp tăng cường chất lượng cho đào tạo nghề nói chung, mặt khác sẽ thí điểm đột phá ở một số lớp của một số nghề trọng điểm cấp độ khu vực và quốc tế của các chương trình chuyển giao từ nước ngoài với giáo viên và các điều kiện cơ sở vật chất thiết bị của các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực như Úc, Đức, Malaysia…

Khái niệm đào tạo nghề chất lượng cao

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm
Bạn cần hỗ trợ?