092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề chất lượng cao

Nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề chất lượng cao

1. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề

Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới đào tạo nghề chất lượng cao. Phải có thầy giỏi thì mới có trò giỏi. Năng lực thực hành và trình độ sư phạm của giáo viên giúp cho giáo viên có thể chuyển tải cho học sinh sinh viên nắm bắt được nội dung của chương trình và thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. Do đó, phải phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, đạt tiêu chuẩn theo quy định về trình độ đào tạo, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề, trình độ tin học và ngoại ngữ. Trình độ ngoại ngữ, tin học trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng, vừa để phục vụ nghiên cứu tài liệu của nước ngoài và để giáo viên có thể thực hiện giảng dạy bằng tiếng nước ngoài theo yêu cầu của các chương trình chuyển giao từ các nước tiên tiến trên thế giới; Ngoài ra, phải có kế hoạch thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên, đặc biệt với đặc thù của đào tạo nghề là cập nhật kiến thức khoa học, công nghệ mới để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, sản xuất.

2. Chương trình, giáo trình dạy nghề

Chương trình, giáo trình dạy nghề là một trong những yếu tố cơ bản quyết định đến chất lượng đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề chất lượng cao. Để chất lượng đào tạo nghề đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động thì chương trình đào tạo nghề phải được xây dựng theo một phương pháp khoa học, dựa trên kết quả của việc phân tích nghề, phân tích công việc theo vị trí làm việc và các nhiệm vụ của từng nghề. Đồng thời phải được thường xuyên cập nhật, bổ sung, sửa đổi theo sự phát triển khoa học công nghệ mới đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Đặc biệt, phải xác định những kiến thức, kỹ năng và thái độ cơ bản, cần thiết của nghề đưa vào chương trình cho phù hợp. Chú trọng kỹ năng thực hành và hành nghề, chương trình phải trên cơ sở chuẩn đầu ra, có sự tham gia của doanh nghiệp sử dụng lao động từ khâu xây dựng, đến thẩm định chương trình…

3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề

Đặc thù của chương trình đào tạo nghề với tỷ trọng thời gian thực hành chiếm tới 70-80% chương trình thì cơ sở vật chất và máy móc thiết bị là điều kiện quan trọng góp phần quyết định chất lượng dạy và học. Được thực hành trên máy móc thiết bị giúp học sinh làm quen với công nghệ, nâng cao kỹ năng nghề để khi ra trường có thể tham gia ngay vào hoạt động sản xuất. Do đó, các cơ sở đào tạo phải đầu tư mua sắm trang thiết bị phục theo chương trình đào tạo hoặc danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu do cơ quan quản lý nhà nước ban hành. Ngoài máy móc thiết bị và nguyên vật liệu cho đào tạo; thì cần phải đảm bảo đầy đủ nguồn tài chính cho việc xây dựng cơ sở vật chất và các hoạt động khác phục vụ cho quá trình dạy học như lớp học, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, thư viện… Từng bước phải chuẩn hoá và hiện đại hoá cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề cho từng nghề, từng cấp trình độ đào tạo để góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng dạy nghề.

4. Tiêu chuẩn đầu vào của người học

Có thể nói đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần quyết định đến chất lượng của sản phẩm đầu ra trong đào tạo nghề chất lượng cao. Nếu như các điều kiện về giáo viên, chương trình và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhưng người học không có khả năng tiếp thu thì việc đào tạo nghề chất lượng cao khó đạt được kết quả và cũng khó đạt được các tiêu chí trong thời gian khóa học quy định. Do đó, xác định tiêu chuẩn đầu vào của người học để sau khóa đào tạo theo chương trình đào tạo nghề đã được phê duyệt, người học đạt được các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và có năng lực tự chủ giải quyết công việc đáp ứng nhu cầu xã hội là hết sức quan trọng.

5. Các chính sách của Nhà nước

Có thể nói đây là nhân tố bên ngoài quá trình đào tạo nhưng có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với đào tạo nghề chất lượng cao. Nhà nước ở từng thời kỳ phát triển kinh tế xã hội cụ thể mà có chính sách cụ thể cho đào tạo nghề nói chung và cho đào tạo nghề chất lượng cao nói riêng. Chính sách đó bao gồm cả kế hoạch tài chính vi mô cũng như vĩ mô cho đào tạo nghề chất lượng cao.

Ngoài ra phương pháp đào tạo, việc quản lý đào tạo, trình độ phát triển kinh tế xã hội, tốc độ phát triển giáo dục đào tạo và nguồn lực tài chính cũng là những nhân tố khách quan ảnh hưởng vô cùng quan trọng tới đào tạo nghề chất lượng cao.

Nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề chất lượng cao

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề chất lượng cao

Bình luận