092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm của Chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ (CSTT) là một công cụ quản lý kinh tế vĩ mô được Ngân hàng trung ương thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống các công cụ của mình để tác động tới lượng tiền lưu thông (hoặc lãi suất) trong nền kinh tế nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô như bình ổn giá cả, tăng trưởng kinh tế, công ăn việc làm và các mục tiêu khác.

Theo Yeyati và Sturzenegger “Chính sách tiền tệ là quá trình quản lý cung tiền của cơ quan quản lý tiền tệ, thường hướng tới một mức lãi suất mong muốn để đạt được mục đích ổn định giá cả và tăng trưởng kinh tế” [1].

Như vậy, về bản chất, Chính sách tiền tệ là việc Ngân hàng trung ương (NHTW) chủ động sử dụng các công cụ để tác động đến các điều kiện (mức cung tiền hoặc lãi suất thị trường) nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô trong mỗi thời kỳ mà trọng tâm là kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền quốc gia. Để đảm bảo điều hành Chính sách tiền tệ đi đúng hướng và hiệu quả, NHTW thường xây dựng khung Chính sách tiền tệ cho quốc gia về dài hạn.

Mặc dù có sự khác nhau về việc xây dựng và điều hành Chính sách tiền tệ ở các nước nhưng nhìn chung việc xây dựng khuôn khổ Chính sách tiền tệ đều bao gồm các bước: lựa chọn hệ thống mục tiêu Chính sách tiền tệ; xác định cơ chế truyền tải của Chính sách tiền tệ; và lựa chọn các công cụ Chính sách tiền tệ để điều hành.

Khái niệm của Chính sách tiền tệ

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Khái niệm của Chính sách tiền tệ

2 Comments

Bình luận