Khái niệm bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tình hình nghiên cứu dịch vụ thanh toán thẻ

Khái niệm bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, nhưng tựu chung lại có 2 hình thức: bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc và bảo hiểm xã hội theo hình thức tự  nguyện. Như  vậy, BHXH tự  nguyện cũng là một loại hình của bảo hiểm xã hội nói chung, bởi vậy nó cũng có đầy đủ bản chất của BHXH.

Bảo hiểm xã hội tự  nguyện đã được thực hiện từ  khá sớm ở nhiều nước trên thế giới, như: Ở Pháp, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ…nhưng cho đến nay vẫn chưa có một khái niệm thống nhất về  BHXH tự nguyện, tùy từng góc độ tiếp cận mà BHXH tự nguyện được hiểu theo những cách khác nhau:

– Theo TS. Nguyễn Tiến Phú và cộng sự, có thể hiểu: “Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một loại hình BHXH do Nhà nước ban hành và quản lý để vận động, khuyến khích người lao động và người sử dụng lao động tự nguyện tham gia, nhằm đảm bảo bù đắp một phần thu nhập cho chính bản thân người lao động và gia đình họ  bị  giảm hoặc mất nguồn thu nhập do gặp phải những rủi ro xã hội như  ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, tuổi già…Đồng thời góp phần đảm bảo công bằng và ASXH” [44].

– Theo Luật bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2006: “BHXH tự  nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự  nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng BHXH” [53, tr.3].

– Theo Luật BHXH Việt Nam năm 2014: Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất [54, tr.2].

Như vậy, có nhiều khái niệm khác nhau về BHXH tự nguyện nhưng đều có những  điểm  chung giống  nhau là: BHXH tự  nguyện do Nhà nước  tổ  chức  và quản lý; người lao động hoàn toàn tự nguyện tham gia, không bị pháp luật cưỡng chế.  Họ  tự  lựa  chọn mức  đóng  và phương thức  đóng  phí BHXH theo quy định của  pháp luật,  phù hợp  với  điều  kiện  và khả  năng  tài chính của  mình để được hưởng các chế độ BHXH. Có thể nói, BHXH tự nguyện là loại hình BHXH nhằm lấp đầy dần các khoảng trống chưa được tham gia loại hình BHXH bắt buộc của người  lao động,  là cầu  nối,  là bước  quá độ tiến  tới  thực  hiện  BHXH cho mọi người lao động trong xã hội.

Trên cơ  sở  kế  thừa các khái niệm, tác giả  cho rằng: “BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH nhằm góp phần ổn định cuộc sống cho người lao động và gia đình khi người lao động bị giảm hoặc bị mất thu nhập do gặp phải những rủi ro hoặc sự kiện bảo hiểm. Đồng thời góp phần đảm bảo công bằng, tiến bộ, văn minh và ASXH”.

Rủi ro hoặc sự  kiện trong BHXH nói chung luôn được thể  hiện ở các chế  độ BHXH như  ốm  đau,  tai  nạn  lao  động  và  bệnh  nghề  nghiệp,  hưu  trí  hoặc  tử tuất…Tuy nhiên, khi ban hành và tổ  chức triển khai chính sách BHXH tự  nguyện, tùy theo điều kiện cụ thể của từng nước mà người ta chỉ lựa chọn những rủi ro hay sự kiện nào đáp ứng được nhu cầu của đông đảo đối tượng tham gia và khả năng tài chính của họ. Chẳng hạn, ở Indonesia người ta triển khai 4 chế  độ là chăm sóc y tế, tử tuất, trợ cấp mất sức lao động, hưu trí. Còn ở nước ta do lần đầu triển khai, hơn nữa đại đa số  người lao động là nông dân hoặc lao động tự  do có thu nhập thấp và bấp bênh nên chúng ta chỉ lựa chọn 2 chế độ (tức 2 loại rủi ro và sự kiện) là hưu trí và tử tuất. Hai chế độ này được lựa chọn triển khai còn đáp ứng được những  nhu cầu  cơ  bản  của  người  lao động  nước  ta sau khi nền  kinh tế  chuyển sang cơ chế thị trường.

Khái niệm bảo hiểm xã hội tự nguyện

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm
Bạn cần hỗ trợ?