Các loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chính sách tỷ giá

Các loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện không phải quốc gia nào trên thế giới cũng tiến hành. Tuy nhiên, ở hầu hết các quốc gia có hình thức bảo hiểm xã hội này đều được thực hiện theo 2 loại hình sau:

–   Bảo hiểm xã hội tự  nguyện áp dụng cho tất cả  mọi người lao động không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc (như nông dân, lao động nông thôn, lao động trong các hộ gia đình, các nông trại có quy mô nhỏ, những người tự tạo việc làm…) và đa phần được tiến hành cho các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn (hưu trí, tàn tật và tử tuất).

–   Bảo hiểm xã hội tự  nguyện áp dụng như  là một hình thức BHXH bổ  sung cho BHXH bắt buộc, mà các quốc gia đang thực hiện là bảo hiểm hưu trí (BHHT) bổ sung.

Bảo hiểm hưu trí bổ  sung thực chất là loại hình BHXH tự  nguyện được thực hiện trên cơ  sở  nền tảng của BHXH bắt buộc. Đây là hình thức phổ  biến hiện nay, đặc biệt ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển. Hiện nay trên thế giới đã có hơn 80 quốc  gia đang  thực  hiện  BHHT bổ  sung (ở  Việt  Nam đang  triển  khai thí điểm). Thực hiện theo hình thức này là những người tham gia BHXH bắt buộc có mức thu nhập bình quân (được tính toán) theo quy định có thể  tham BHHT bổ  sung để có mức trợ cấp cao hơn khi về hưu.

Xem thêm: Khái niệm bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mặc dù ở mỗi quốc gia khác nhau vẫn quy định về  nội dung, phương thức và tổ  chức thực hiện BHHT bổ  sung cũng khác nhau song đều có đặc điểm chung là: Đối tượng tham gia BHHT bổ  sung là những người lao động và doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, tự nguyện đóng góp phần thu nhập của mình vào quỹ BHXH theo chế độ tự  nguyện. Cũng có những quốc gia quy định mức thu nhập của những người tham gia BHHT bổ sung để đảm bảo duy trì việc đóng góp như ở Đức trước đây quy định chỉ những người có thu nhập trên 600 mác/tháng hay trên 7.200 mác/năm (thời điểm năm 1977) mới được quyền tham gia BHHT bổ sung, mức đóng bằng 10% số thu nhập vượt quá mức thu nhập trên. Tuy nhiên, cũng có những quốc gia không khống chế mức thu nhập này (chẳng hạn như BHHT bổ sung của Úc). Việc không quy định mức thu nhập bình quân của người lao động để có quyền tham gia BHHT bổ sung là dựa trên quan điểm cho rằng người lao động có thể hạn chế chi tiêu hiện tại để tích lũy cho về già hoặc mặc dù thu nhập thấp hơn nhưng người lao động vẫn có khả năng tham gia BHHT bổ sung do họ được sự trợ giúp nào đó (chẳng hạn của gia đình, người thân…). Chính việc không khống chế mức thu nhập này càng khuyến khích người lao động có khả năng tham gia vào BHHT bổ sung.

Do dựa trên nền tảng là bảo hiểm xã hội bắt buộc nên độ tuổi quy định được nhận trợ cấp hưu trí bổ sung cũng trùng với độ tuổi nhận trợ cấp hưu trí theo quy định trong BHXH bắt buộc. Chính vì vậy, khi nghỉ  hưu bên cạnh trợ  cấp hưu trí theo BHXH bắt buộc, người tham gia BHHT bổ  sung còn được nhận một khoản trợ  cấp hưu trí bổ sung tự nguyện.

Việc tham gia BHHT bổ sung là do người lao động hoàn toàn tự nguyện đóng góp một phần thu nhập của mình. Tham gia vào BHHT bổ  sung, mức đóng góp lại được chia cho các bên là người lao động và người sử dụng lao động, song tỷ lệ đóng góp của các bên cũng khác nhau ở mỗi quốc gia, thậm chí không có tỷ  lệ  đóng cố định  chung mà tùy thuộc  vào sự  thỏa  thuận  khi tham gia của  người  lao động  và người sử dụng lao động.

Theo cơ chế tự nguyện, nên trong điều kiện hưởng của loại hình bảo hiểm này không quy định thời gian tối thiểu tham gia BHXH như  khi tham gia BHXH bắt buộc. Song cũng như BHXH bắt buộc, mức trợ cấp hưu trí bổ sung tự nguyện phụ thuộc vào thời gian tham gia đóng góp BHHT bổ sung và thu nhập trung bình hàng tháng trên mức thu nhập quy định được quyền tham gia BHHT bổ sung tự nguyện. Chính vì vậy, BHHT bổ  sung đã góp phần tạo cho chính sách hưu trí của các quốc gia được đa tầng, đa trụ  cột, tạo sự  bền vững và giảm bớt sự  phụ  thuộc vào ngân sách Nhà nước và nâng cao mức sống cho người lao động khi về hưu.

Các loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?