Bảo hiểm xã hội trong hệ thống chính sách an sinh xã hội

quản trị nhân lực

Bảo hiểm xã hội trong hệ thống chính sách an sinh xã hội

Bảo hiểm xã hội ra đời đầu tiên ở Cộng hòa Liên bang Đức cách đây hơn một thế  kỷ  và ngày nay hầu hết các nước trên thế  giới đều có chính sách BHXH.  Đặc điểm chủ  yếu  của  chính sách này là: Luôn được  luật  hóa và có liên quan đến  cả người  lao động,  người  sử  dụng  lao động  và Nhà nước;  đối  tượng  tham gia ngày càng được mở rộng (từ những người làm công ăn lương đến những lao động không có quan hệ lao động); nội dung và phạm vi điều chỉnh của chính sách này phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia trong mỗi thời kỳ. Bảo hiểm xã hội là chính sách chủ yếu trong hệ thống chính sách an sinh xã hội và có vai trò đặc biệt quan trọng được thể hiện trên các mặt chủ yếu sau:

Th  nhất,  Bảo hiểm xã hội được coi là lưới  đầu  tiên  và quan trọng  nhất  của hệ  thống an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Do vậy, sự vững chắc của hệ thống ASXH của một quốc gia được phản ánh qua chính sách BHXH của quốc gia đó. Vì Bảo hiểm xã hội có đối tượng người lao động tham gia rất lớn, đây là những người trực tiếp tạo ra của cải vật chất và dịch vụ cho xã hội. Khi rủi ro ốm đau, tai nạn, mất việc làm…xảy ra sẽ  đe dọa đến cuộc sống của bản thân người lao động và gia đình họ, làm ảnh hưởng xấu tới tâm lý của người lao động, từ đó ảnh hưởng tới xã hội.

Th  hai, Bảo hiểm xã hội  điều tiết các chính sách trong hệ  thống an sinh xã hội. BHXH, cứu trợ  xã hội và ưu đãi xã hội là những bộ  phận của chính sách ASXH, do đó đều là những chính sách xã hội quan trọng của mỗi quốc gia. Chúng có quan hệ  chặt chẽ với nhau, hỗ  trợ  nhau, bổ  sung cho nhau và tất cả  đều góp phần ổn định cuộc sống cho mọi thành viên trong cộng đồng xã hội, từ đó góp phần ổn định xã hội. Khi Bảo hiểm xã hội phát triển,  số  đối tượng  tham gia và hưởng Bảo hiểm xã hội được  mở  rộng sẽ  góp phần nâng cao đời sống của người lao động nói riêng và dân cư nói chung, từ đó sẽ góp phần làm giảm số đối tượng được hưởng các chính sách ASXH khác như ưu đãi xã hội, cứu trợ  xã hội và làm giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Như  vậy, khi kinh tế – xã hội phát triển thì hệ thống BHXH sẽ được mở rộng, lúc này những hình thức trợ giúp khác của xã hội chỉ là lưới cuối cùng cung cấp các điều kiện tối thiểu cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn, bất lợi trong cuộc sống.

Bảo hiểm xã hội trong hệ thống chính sách an sinh xã hội

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?