Hướng dẫn nội dung cần viết bài luận về dự định nghiên cứu của Nghiên cứu Sinh

Một số giải pháp nâng cao động lực cho người lao động

Hướng dẫn nội dung cần viết bài luận về dự định nghiên cứu của Nghiên cứu Sinh

Luận văn A-Z chia sẽ mẫu bài luận về dự định các hướng nghiên cứu của  nghiên cứu sinh

(Các ứng viên nghiên cứu sinh thường phải sử dụng mẫu này để viết dự định hướng nghiên cứu)

Mục 1. Người thực hiện (họ và tên nghiên cứu sinh)

Mục 2. Đơn vị công tác của nghiên cứu sinh (nếu có)

Mục 3. Tên đề tài hoặc hướng nghiên cứu (không quá 30 từ)

Mục 4. Lý do lựa chọn hướng nghiên cứu (Nghiên cứu sinh viết xúc tích, có phần tài liệu tham khảo; khoảng 800-1.200 từ)

Mục 5. Mục tiêu hướng nghiên cứu (phần này nghiên cứu sinh nêu một cách ngắn gọn mục tiêu cụ thể của nghiên cứu; khoảng 100-120 từ)

Mục 6. Định hướng các nội dung nghiên cứu (Nghiên cứu sinh chỉ nêu tên các nội dung chính của hướng nghiên cứu; 150-200 từ)

Mục 7. Địa bàn dự kiến nghiên cứu (Phần này chỉ nêu các địa bàn thực hiện hoặc dự kiến thực hiện của nghiên cứu)

Mục 8. Kế hoạch dự kiến của đề tài nghiên cứu (Phần này chỉ liệt kê các mốc thời gian chính)

Mục 9. Kế hoạch dự kiến của chương trình học (chỉ liệt kê các mốc thời gian chính)

Mục 10. Kinh nghiệm và năng lực của bản thân nghiên cứu sinh (trình bày từ 150-200 và kèm theo lý lịch khoa học của NCS và độ dài không quá 2 trang A4)

Mục 11. Dự kiến người hướng dẫn (Dự kiến không quá 2 người, nếu được thì đề nghị ghi cụ thể tên người hướng dẫn chính)

Mục 12. Lý do chọn trường hoặc cơ sở đào tạo (phần này trình bày khoảng 100-120 từ)

Mục 13. Kế hoạch sau khi hoàn thành khóa học (Trình bày từ 80-100 từ)

Lưu ý chung:

1. Dung lượng viết theo theo hướng dẫn cụ thể của từng phần

2. Kiểu chữ (font): Times New Roman; cỡ chữ (font size): 12

3. Dòng đơn (line spacing: 1)

Hướng dẫn viết nội dung bài luận về dự định nghiên cứu của Nghiên cứu Sinh

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

2 thoughts on “Hướng dẫn nội dung cần viết bài luận về dự định nghiên cứu của Nghiên cứu Sinh

  1. Pingback: Cách viết luận văn tốt nghiệp - Luận Án Tiến Sĩ

  2. Pingback: Hướng dẫn viết nội dung bài luận về dự định nghiên cứu cuả nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?