Định hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Phát triển sản phẩm bancassurance

Định hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế 2011 – 2020 đã được phê duyệt, đinh hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đã được nêu tổng quát là:

(i) Điều chỉnh giảm mức thuế suất chung theo lộ trình phù hợp để thu hút đầu tư tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích luỹ để đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh;

(ii) Đơn giản hóa chính sách ưu đãi thuế theo hướng hẹp về lĩnh vực, tiếp tục khuyến khích đầu tư vào các ngành sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, các ngành công nghiệp hỗ trợ, sử dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, dịch vụ chất lượng cao, lĩnh vực xã hội hóa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;

[message type=”e.g. information, success, attention, warning”]Xem thêm: Định hướng, mục tiêu, nội dung tái cơ cấu kinh tế của Việt Nam đến năm 2025[/message]

(iii)  Bổ sung quy định về khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

(iv) Bổ sung các quy định để bao quát được các hoạt động kinh tế mới phát sinh trong kinh tế thị trường hội nhập và phù hợp với thông lệ quốc tế như: hoạt động bán hàng đa cấp, thương mại điện tử, sự phát triển của các tập đoàn kinh tế, hiện tượng vốn mỏng khi xác định chi phí, đặc biệt là chi phí lãi vay, điều chuyển hoặc đánh giá lại tài sản khi tái cơ cấu doanh nghiệp, thoả thuận trước về giá của các doanh nghiệp liên kết.

Định hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

One thought on “Định hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

  1. Pingback: Yêu cầu đối với hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế - Hỗ trợ, tư vấn, chắp bút luận án tiến sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bạn cần hỗ trợ?