Định hướng giáo dục đào tạo của Việt Nam

Kinh nghiệm viết tiểu luận ở trường Đại học

Định hướng giáo dục đào tạo của Việt Nam

Như đã đề cập và phân tích thì giáo dục đào tạo là một hoạt động đóng vai trò quan trọng là góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Trong thời đại kinh tế tri thức thì GDĐT lại càng có tầm quan trọng đặc biệt bởi nó giúp nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Nhận thức được vai trò và vị trí quan trọng đặc biệt của hoạt động đào tạo, nên Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến hoạt động này và đề ra các giải pháp tích cực nhằm phát triển hoạt động đào tạo.

Một số định hướng lớn trong hoạt động đào tạo của Việt Nam như sau: Trong giai đoạn 2011-2020[1]:

(i) Tập trung phát triển mạnh đội ngũ giảng viên, nâng chất lượng các cơ sở đào tạo lên một bước[2];

(ii) Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, áp dụng các chương trình đào tạo tiên tiến, tạo bước chuyển biến cơ bản trong việc đổi mới phương pháp đào tạo ở các trường;

(iii) Tiếp tục phát triển, mở rộng mạng lưới trường đại học, cao đẳng một cách phù hợp, theo đúng qui hoạch[3].

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Về tỷ lệ lao động qua đào tạo

Đến năm 2015: Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40% (tương đương 23,5 triệu người).

Đến năm 2020: Đặt mục tiêu thực hiện đào tạo nghề để nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55% (tương đương 34,4 triệu người).

Về qui mô đào tạo Đại học, cao đẳng chuyên nghiệp

Năm 2015: Đạt khoảng 600.000 sinh viên

Năm 2020: phấn đấu đạt 1.200.000 sinh viên

Về chất lượng của đội ngũ giảng viên Đại học, Cao đẳng chuyên nghiệp:

Năm 2015: 70% giảng viên trong các cơ sở đào tạo Đại học, trên 50% trong các trường Cao đẳng có trình độ Thạc sỹ. Trong đó, ít nhất 10% giảng viên cao đẳng có trình độ Tiến sỹ.

Năm 2020: trên 90% giảng viên trong các cơ sở đào tạo Đại học, trên 70% trong các trường Cao đẳng có trình độ Thạc sỹ. Trong đó ít nhất 20% giảng viên Cao đẳng có trình độ Tiến sỹ.

Về xếp hạng uy tín các trường đại học:

Đến năm 2015 có khoảng 20 trường đại học đạt tiêu chí chất lượng tương đương so với các trường có uy tín trên thế giới và năm 2020 có 1 trường Đại học được xếp hạng trong số 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

Về thu hút sinh viên quốc tế

Đến năm 2015 phấn đấu thu hút đạt tỷ lệ 1,5% sinh viên là người nước ngoài so với tổng số sinh viên cả nước và năm 2020 tỷ lệ này phấn đấu đạt 5%.

[1] Ngày 29/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-TTg về việc Phê duyệt chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020

[2] Riêng khối cao đẳng và trung cấp nghề: Năm 2015: Có khoảng 51.000 Giáo viên dạy nghề (trong đó có khoảng 17.000 người dạy trong các cơ sở dạy nghề ngoài công lập). Trong đó, dạy cao đẳng nghề là 13.000 người, trung cấp nghề là 24.000 người, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng là 14.000 người. Năm 2020: Sẽ có khoảng 77.000 Giáo viên dạy nghề (trong đó khoảng 25.000 người dạy trong các cơ sở dạy nghề ngoài công lập). Trong đó, dạy cao đẳng nghề là 28.000 người, trung cấp nghề là 31.000 người, sơ cấp nghề dưới 3 tháng 18.000 người

[3] Riêng khối cao đẳng và trung cấp nghề: Năm 2015: có 190 trường cao đẳng nghề (100 trường ngoài công lập), trong đó có 26 trường chất lượng cao; 300 trường trung cấp nghề (100 trường ngoài công lập), 920 trung tâm dạy nghề (320 trung tâm ngoài công lập). Mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đều có ít nhất 1 trường cao đẳng nghề và 1 trung tâm dạy nghề kiểu mẫu, mỗi quận/huyện/thị xã có 1 trung tâm dạy nghề hoặc trường trung cấp nghề. Năm 2020: sẽ có khoảng 230 trường cao đẳng nghề (80 trường ngoài công lập), trong đó có 40 trường chất lượng cao, 310 trường trung cấp nghề (120 trường ngoài công lập), 1.050 trung tâm dạy nghề (350 trung tâm ngoài công lập), trong đó có 15 trung tâm nghề kiểu mẫu.

Định hướng giáo dục đào tạo của Việt Nam

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?