Category Archives: Giáo dục

Thực trạng nền giáo dục Việt Nam hiện nay

Sau gần 40 năm đổi mới, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, [...]

Khái niệm phát triển đội ngũ giảng viên

Khái niệm phát triển đội ngũ giảng viên Phát triển là một phạm trù của [...]

Vai trò của hoạt động đào tạo

Vai trò của hoạt động đào tạo Đào tạo bao gồm các lĩnh vực từ [...]

Đặc điểm giáo dục đào tạo trong các trường Quân đội

Đặc điểm giáo dục đào tạo trong các trường Quân đội Các trường sỹ quan [...]

Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Luật Giáo dục của Việt Nam bản [...]

Sự ra đời và phát triển của lý luận dạy học đại học

Sự ra đời và phát triển của lý luận dạy học đại học Sự ra [...]

Định hướng giáo dục đào tạo trong các trường quân đội giai đoạn đến năm 2020

Định hướng giáo dục đào tạo trong các trường quân đội giai đoạn đến năm [...]

Định hướng giáo dục đào tạo của Việt Nam

Định hướng giáo dục đào tạo của Việt Nam Như đã đề cập và phân tích [...]

Đánh giá thực trạng quản lý chi ngân sách bảo đảm trong các trường quân đội ở Việt Nam

Đánh giá thực trạng quản lý chi ngân sách bảo đảm trong các trường quân [...]

Bạn cần hỗ trợ?