Tag Archives: giáo dục

Thực trạng nền giáo dục Việt Nam hiện nay

Sau gần 40 năm đổi mới, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, [...]

Thực trạng chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay

Thực trạng chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay 1. Lý luận Giáo dục [...]

19 Comments

Đặc điểm giáo dục đào tạo trong các trường Quân đội

Đặc điểm giáo dục đào tạo trong các trường Quân đội Các trường sỹ quan [...]

Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Luật Giáo dục của Việt Nam bản [...]

Định hướng giáo dục đào tạo trong các trường quân đội giai đoạn đến năm 2020

Định hướng giáo dục đào tạo trong các trường quân đội giai đoạn đến năm [...]

Định hướng giáo dục đào tạo của Việt Nam

Định hướng giáo dục đào tạo của Việt Nam Như đã đề cập và phân tích [...]

Những hạn chế của nền giáo dục nước ta hiện nay

Những hạn chế của nền giáo dục nước ta hiện nay Tuy cuộc đổi mới [...]

1 Comments

Hiệu quả về huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển Giáo dục đào tạo

Hiệu quả về huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển Giáo dục [...]

Đổi mới giáo dục và đào tạo đại học và cao đẳng tại Việt nam hiện nay

Đổi mới giáo dục và đào tạo đại học và cao đẳng tại Việt nam [...]

Bạn cần hỗ trợ?