ĐA-Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ kênh thuê riêng của Công ty VTN

Mục lục

Đồ án ngành kinh tế bưu chính viễn thông-Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ kênh thuê riêng của Công ty VTN

Tính cấp thiết và mục đích chọn đồ án

Trong một số năm gần đây nền kinh tế nước ta đã và đang phát triển rất nóng trong xu thế mở cửa hội nhập, dẫn đến sự ra đời và mở rộng của rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhu cầu sử dụng dịch vụ truyền dữ liệu với đường truyền ổn định, chất lượng cao, an toàn và bảo mật là rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quy mô lớn, các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai và không ngừng nâng cấp chất lượng dịch vụ truyền dữ liệu như: dịch vụ kênh thuê riêng, dịch vụ mạng riêng ảo MegaWan, dịch vụ truyền hình hội nghị…Mà đặc biệt là dịch vụ kênh thuê riêng, là một dịch vụ truyền dữ liệu truyền thống, đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng kênh truyền vật lý tốc độ cao, ổn định và bảo mật của khách hàng. Nhu cầu sử dụng dịch vụ truyền dữ liệu nói chung, dịch vụ kênh thuê riêng nói riêng hiện nay là rất lớn lớn, cùng với cơ chế chính sách mở cửa, thúc đẩy cạnh tranh trong toàn nền kinh tế nói chung và ngành viễn thông nói riêng, ngày càng nhiều các doanh nghiệp được cấp giấy phép xây dựng hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng liên tỉnh đã làm cho tình hình cạnh tranh trên thị trường dich vụ kênh thuê riêng ngày càng gay gắt, làm phong phú thêm thêm các lựa chọn cho khách hàng trước khi quyết định sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp nào. Đây vừa là một cơ hội, đồng thời cũng là một thách thức lớn đối với các nhà cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng trong quá trình tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường để có thể đứng vững và cạnh tranh trên thị trường dịch vụ kênh thuê riêng nói riêng, dịch vụ truyền dữ liệu nói chung. Vì vậy, trong quá trình thực tập tại Công ty viễn thông liên tỉnh, một đơn vị kinh doanh dịch vụ thuê riêng lâu đời và uy tín nhất trên thị trường dịch vụ kênh thuê riêng nói riêng,dịch vụ viễn thông liên tỉnh nói chung, em xin chọn đề tài “Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ kênh thuê riêng” với mục đích đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động kinh doanh dịch vụ kênh thuê riêng của Công ty, đánh giá điểm mạnh điểm yếu cũng như các cơ hội, nguy cơ đối với Công ty, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển thị trường dịch vụ kênh thuê riêng của Công ty VTN hiện nay.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Công ty viễn thông liên tỉnh VTN cung cấp nhiều dịch vụ viễn thông như: dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh, dịch vụ mạng riêng ảo, dịch vụ truyền hình hội nghị…song do thời gian thực tập và làm đồ án có hạn nên em chỉ tập trung vào việc nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ kênh thuê riêng của Công ty. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường dịch vụ kênh thuê riêng do Công ty VTN cung cấp. Các giải pháp phát triển thị trường được xét trên các khía cạnh: tổ chức hoạt động marketing trong công ty, đầu tư phát triển nguồn nhân lực và đầu tư phát triển hạ tầng mạng.

Phương pháp nghiên cứu và xử lý số liệu.

Việc nghiên cứu các vấn đề trong khuôn khổ đề tài được tiến hành chủ yếu dựa trên các số liệu thu thập được trong quá trình thực tập tại Công ty VTN. Ngoài ra còn sử dụng thêm các bài giảng, tài liệu chuyên ngành viễn thông. Trong quá trình thực hiện đồ án, em có sử dụng một số phương pháp sau: + Phương pháp duy vật biện chứng; + Phương pháp thu thập số liệu; + Phương pháp tính toán, so sánh, thống kê; + Phương pháp phân tích kinh tế; + Phương pháp chuyên gia.

 Kết cấu của đồ án

Ngoài phần mở đầu và kết luận cuối cùng, đồ án gồm có 3 chương cơ bản sau: + Chương 1: Cơ sở lý luận chung về thị trường và phát triển thị trường dịch vụ kênh thuê riêng. + Chương 2: Phân tích thực trạng thị trường dịch vụ kênh thuê riêng tại công ty viễn thông liên tỉnh VTN + Chương 3: Các giải pháp phát triển thị trường dịch vụ kênh thuê riêng của Công ty viễn thông liên tỉnh VTN.

Download Đồ án ngành kinh tế bưu chính viễn thông : “Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ kênh thuê riêng của Công ty VTN”

Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ kênh thuê riêng của Công ty VTN

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?