Category Archives: Kinh Tế

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Kinh Tế

Lý thuyết cơ cấu nguồn vốn tối ưu

Lý thuyết cơ cấu nguồn vốn tối ưu cho rằng tồn tại một cơ cấu [...]

1 Comments

Khái niệm cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

(Luận Văn A-Z) – Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp là gì? Khái niệm [...]

1 Comments

Đặc điểm xuất khẩu thủy sản của Việt Nam

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có những đặc điểm chính như sau: Một [...]

Ưu điểm và nhược điểm của công cụ thị trường mở

Ưu điểm và nhược điểm của công cụ thị trường mở Ưu điểm của công [...]

3 Comments

Những điều kiện để phát triển du lịch

Những điều kiện để phát triển du lịch 1. Điều kiện an ninh chính trị [...]

Khái niệm về y tế

Khái niệm về y tế Mỗi người dân dù sống trong xã hội nào, tầng [...]

Khung lý thuyết tài chính hành vi

Tài chính hành vi là hướng nghiên cứu thuộc lĩnh vực tài chính nhằm khắc [...]

Lý thuyết thị trường hiệu quả (Efficient Market Hypothesis –EMH)

Thị trường vốn hiệu quả là thị trường mà ở đó giá chứng khoán phản [...]

Kinh tế học về chi phí giao dịch (Transaction Cost Economics – TCE)

Kinh tế học về chi phí giao dịch (transaction cost economics – TCE) được phát [...]

Bạn cần hỗ trợ?