Category Archives: Kinh Tế

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Kinh Tế

Lý thuyết nguồn lực (Resource – Based View – RBV)

Lý thuyết nguồn lực (RBV) được Penrose khởi xướng vào năm 1959 khi bà cho [...]

1 Comments

Khái niệm và đặc trưng của nền kinh tế xanh

Thuật ngữ nền kinh tế xanh được đặt ra đầu tiên bởi nhà kinh tế [...]

1 Comments

Chính sách là gì? Khái niệm về chính sách công

(Luận Văn A-Z) Chính sách là gì? Khái niệm về chính sách công 1. Chính [...]

13 Comments

Khái niệm tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái hay còn được gọi là tỷ giá trao đổi ngoại tệ [...]

Đo lường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)

Việc nghiên cứu đưa ra được những phương pháp đo lường trách nhiệm xã hội [...]

Chương trình giáo dục là gì? Định nghĩa chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục là gì? Định nghĩa chương trình giáo dục Thuật ngữ chương [...]

Khái niệm hiệu quả kinh doanh

Hiệu quả kinh doanh là một vấn đề được các nhà kinh tế và quản [...]

4 Comments

Khái quát về lòng trung thành

Khái quát về lòng trung thành Hiện nay không ch tại Việt Nam mà các [...]

Tổng quan các khái niệm về dịch vụ

Từ điển Bách Khoa Việt Nam đứa ra khái niệm về dịch vụ như sau: [...]

Bạn cần hỗ trợ?