Category Archives: Kinh Tế

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Kinh Tế

Khái niệm về tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế (TTKT) là sự gia tăng tổng sản lượng hay thu nhập [...]

Khái niệm sự cam kết của nhân viên với tổ chức

Sự cam kết của nhân viên với tổ chức có nhiều cách tiếp cận và quan [...]

Khái niệm công bố thông tin tài chính trên báo cáo thường niên

(Luận Văn A-Z) Công bố thông tin tài chính là gì? Khái niệm công bố [...]

Khái niệm về quản lý thuế

Hoạt động quản lý diễn ra trên các lĩnh vực của đời sống và gắn [...]

Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến thuế

Trong giai đoạn cổ điển, các nghiên cứu về thuế có thể nói đến hai [...]

Các nghiên cứu về ảnh hưởng trực tiếp của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc

Các nghiên cứu về ảnh hưởng trực tiếp của phong cách lãnh đạo đến ý [...]

Khái niệm về ý định nghỉ việc

Nghỉ việc được định nghĩa là “sự di chuyển của cá nhân thành viên ra [...]

Thương mại điện tử là gì?

Thương mại điện tử là gì? Khái niệm về thương mại điện tử Sự phát [...]

Khái niệm doanh nghiệp khởi nghiệp

Doanh nghiệp khởi nghiệp là gì? Hãy cùng Luận Văn A-Z tìm hiểu khái niệm [...]

Bạn cần hỗ trợ?