092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Vai trò của nguồn vốn đối với hoạt động kinh doanh của NHTM

Vai trò của nguồn vốn đối với hoạt động kinh doanh của NHTM

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất cứ một doanh nghiệp nào, nguồn vốn luôn giữ vị trí vô cùng quan trọng. Đối với hoạt động kinh doanh của NHTM, vai trò của nguồn vốn được thể hiện như sau:

a. Nguồn vốn là cơ sở để NHTM tiến hành hoạt động kinh doanh

Đối với doanh nghiệp, nguồn vốn là điều kiện tiên quyết để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh. Ngân hàng với đặc trưng là doanh nghiệp kinh … Xem thêm: “Vai trò của nguồn vốn đối với hoạt động kinh doanh của NHTM”

Khái niệm nguồn vốn của Ngân hàng thương mại

Khái niệm nguồn vốn của Ngân hàng thương mại

Theo lý luận chung, nguồn vốn của NHTM là toàn bộ các khoản tiền gửi huy động từ các khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác, vay của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và của các tổ chức tài chính khác, phần vốn của các người góp vốn là các cổ đông ngân hàng. Những tiếp cận khác nhau đối với nguồn vốn ngân hàng được thể hiện qua những định nghĩa. Ở đây tác giả tham khảo những định nghĩa liên quan đến nguồn … Xem thêm: “Khái niệm nguồn vốn của Ngân hàng thương mại”

Đặc điểm sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành dược phẩm

Đặc điểm sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành dược phẩm

Chuỗi  giá trị ngành công nghiệp  dược

Chuỗi giá  trị của ngành công nghiệp dược Việt Nam được chia làm 3 nhóm chính:

– Nhóm sản xuất: Bao gồm các nhà cung ứng nguyên liệu sản xuất dược phẩm, các công ty dược nội địa, các công ty dược FDI.

– Nhóm phân phối: Bao gồm các nhà phân phối sỉ, phân phối lẻ nội địa và nước ngoài, hệ thống chợ sỉ.

– Nhóm bán lẻ:  Bao  gồm bệnh viện, nhà thuốc, các  phòng mạch … Xem thêm: “Đặc điểm sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành dược phẩm”

Khái quát quá trình phát triển của các doanh nghiệp trong ngành dược phẩm

Khái quát quá trình phát triển của các doanh nghiệp trong ngành dược phẩm

Doanh nghiệp ngành dược là các DN sản xuất thuốc và các chất liên quan đến thuốc. Hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh thuốc, nghĩa là thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ thuốc hoặc cung ứng dịch vụ liên quan đến thuốc trên thị trường. DN ngành dược không bao gồm các DN thuộc nhóm ngành tương tự như DN sản xuất hoá chất, sản xuất và … Xem thêm: “Khái quát quá trình phát triển của các doanh nghiệp trong ngành dược phẩm”

Nguyên tắc hoạch định cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Nguyên tắc hoạch định cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Cơ cấu nguồn vốn mục tiêu là cơ cấu nguồn vốn phù hợp với mục tiêu nhất định trong từng thời kỳ của mỗi doanh nghiệp. Khi xây dựng cơ cấu nguồn vốn mục tiêu, DN cần đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau.

1. Nguyên tắc đảm bảo tính tương thích

Nguyên tắc này yêu cầu tính tương thích giữa thời gian của nguồn vốn với thời gian của tài sản được tài trợ bởi nguồn vốn đó. Thời gian của tài sản được đầu tư không … Xem thêm: “Nguyên tắc hoạch định cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp”

Lý thuyết thời điểm thị trường (Market Timing Theory)

Lý thuyết thời điểm thị trường (Market Timing Theory)

Để khắc phục giả thiết thiếu thực tế là thị trường hoàn hảo trong các lý thuyết về cơ cấu nguồn vốn trước đây, lý thuyết thời điểm thị trường tiếp cận từ góc độ mới, xem xét cơ cấu nguồn vốn trong điều kiện thị trường không hoàn hảo. Lý thuyết thời điểm thị trường giúp nhà quản trị DN xác định thời điểm đúng của thị trường để đưa ra quyết định phát hành hay mua lại cổ phần. Thuyết tập trung nghiên cứu mối tương quan giữa thời … Xem thêm: “Lý thuyết thời điểm thị trường (Market Timing Theory)”

Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory)

Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory)

Lý thuyết trật tự phân hạng thị trường còn gọi là lý thuyết thứ tự tăng vốn. Lý thuyết này được nghiên cứu khởi đầu bởi Meyers và Majluf (1984). Xuất phát từ thông tin không cân xứng khi cho rằng nhà quản lý biết về hoạt động tương lai của DN (tiềm năng, rủi ro và giá trị của DN) rõ hơn các nhà đầu tư bên ngoài (thông tin không cân xứng). Các nhà đầu tư bên ngoài DN quan sát hoạt động tài trợ của DN để có … Xem thêm: “Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory)”

Lý thuyết đánh đổi về cơ cấu nguồn vốn (Trade of theory)

Lý thuyết đánh đổi về cơ cấu nguồn vốn (Trade of theory)

Khác với thuyết M&M khi cho rằng DN nên vay nhiều nhất có thể, TOT cho rằng DN nên duy trì cơ cấu nguồn vốn đúng mức. Các DN sẽ tìm kiếm và duy trì cơ cấu nguồn vốn mục tiêu thông qua việc làm cân bằng giữa lợi ích và chi phí của nợ vay. Lợi ích của nợ vay chủ yếu là lá chắn thuế và chi phí của nợ vay chủ yếu là chi phí kiệt quệ tài chính. TOT đã phát triển tiếp và … Xem thêm: “Lý thuyết đánh đổi về cơ cấu nguồn vốn (Trade of theory)”

Lý thuyết Modigliani và Miller (Lý thuyết M&M)

Lý thuyết Modigliani và Miller (M&M)

Lý thuyết cơ cấu nguồn vốn hiện đại của giáo sư Franco Modigliani và Merton Miller (M&M) công bố vào năm 1958. Lý thuyết M&M về cơ cấu nguồn vốn lý giải được quan hệ giữa giá trị DN, chi phí sử dụng vốn và mức độ sử dụng nợ của DN.

Về nội dung lý thuyết M&M được phát biểu thành hai mệnh đề quan trọng: mệnh đề thứ nhất nói về giá trị DN, mệnh đề thứ hai nói về chi phí sử dụng vốn. Các mệnh đề này sẽ được lần … Xem thêm: “Lý thuyết Modigliani và Miller (Lý thuyết M&M)”