Các trình độ đào tạo nghề

Khái niệm chính sách tiền tệ

Mục lục

Các trình độ đào tạo nghề

Theo Luật Dạy nghề (2006) đào tạo nghề có 3 cấp trình độ, bao gồm:

1. Sơ cấp nghề

– Mục tiêu: Đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học nghề năng lực thực hành một số nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

– Thời gian: thực hiện từ 3 tháng đến dưới một năm.

– Đối tượng tuyển sinh: đầu vào ở tất cả các trình độ, cần gì học đó, theo nhu cầu người học và nhu cầu thị trường lao động.

– Cơ sở đào tạo nghề trình độ sơ cấp: Các Trung tâm đào tạo nghề; các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề có đăng ký trình độ đào tạo nghề sơ cấp; Doanh nghiệp; Hợp tác xã; cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ khác; Trường Trung cấp chuyên nghiệp; Trường Cao đẳng; Trường Đại học và các cơ sở giáo dục khác có đăng ký hoạt động đào tạo nghề trình độ sơ cấp.

2. Trung cấp nghề

– Mục tiêu: Đào tạo nghề trình độ trung cấp nghề nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề; có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

– Thời gian, đối tượng:

+ Đối tượng tuyển sinh đã tốt nghiệp THCS, thời gian đào tạo 3 năm;

+ Đối tượng tuyển sinh đã tốt nghiệp THCS và có chứng chỉ nghề cùng nghề đào tạo, đã tham gia sản xuất từ 3 năm trở lên, thời gian đào tạo từ 1,5 đến 2 năm.

+ Đối tượng tuyển sinh đã tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo từ 1 – 2 năm.

– Cơ sở đào tạo nghề trình độ trung cấp:

+ Trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề

+ Trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học nếu có nhu cầu đào tạo nghề trình độ trung cấp nghề thì đăng ký hoạt động đào tạo nghề tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Cao đẳng nghề

– Mục tiêu: Đào tạo nghề trình độ cao đẳng nghề nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao.

– Thời gian, đối tượng:

+ Đối tượng tuyển sinh có bằng tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo 3 năm.

+ Đối tượng tuyển sinh có bằng trung cấp nghề hoặc trung cấp chuyên nghiệp, thời gian đào tạo từ 1 đến 1,5 năm.

+ Đối tượng tuyển sinh có bằng trung cấp nghề, đã tham gia sản xuất đúng nghề đã học từ 3 năm trở lên, thời gian đào tạo 1 năm.

– Cơ sở đào tạo nghề trình độ cao đẳng:

+ Trường cao đẳng nghề.

+ Trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động đào tạo nghề trình độ cao đẳng nghề tại Bộ LĐTBXH.

Phát triển hệ thống đào tạo nghề với 3 cấp trình độ đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật theo cơ cấu hợp lý và sự thay đổi của kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và đẩy nhanh quá trình hội nhập trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực với các nước trong khu vực và thế giới.

Các trình độ đào tạo nghề

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?