092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Tổng quan về hệ thống nhà trường Quân đội

1. Khái quát hệ thống tổ chức nhà trường Quân đội

Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ sỹ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ công tác nhà trường quân đội là trách nhiệm của toàn quân, của người chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các trường quân đội nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội củng cố quốc phòng.

Để đáp ứng nhiệm vụ trên, hệ thống các nhà trường quân đội được thành lập theo các quyết định của Chính phủ và BQP. Hệ thống nhà trường quân đội là một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

– Khối các học viện bao gồm 10 học viện: Học viện Quốc phòng, Học viện Lục quân, Học viện Chính trị, Học viện Kỹ thuật, Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự, Học viện Phòng không – Không quân, Học viện Hậu cần,  Học viện Hải quân, Học viện Biên phòng.

– Khối các trường sỹ quan và đại học bao gồm 9 trường: Lục quân 1, Lục quân 2, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Đặc công, Phòng hoá, Công binh, Thông tin và Không quân.

– Khối các trường quân sự quân khu, Quân đoàn bao gồm 12 trường.

– Khối các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề bao gồm 33 trường.

– Khối các trường quân sự tỉnh, thành phố bao gồm 64 trường.

– Khối các trường thiếu sinh quân: 2 trường.

2. Nhiệm vụ của các trường quân đội

Các trường quân đội được Nhà nước và BQP giao nhiệm vụ đào tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ quốc gia. Trường quân đội đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chịu sự chỉ huy của người chỉ huy và sự chỉ đạo của cơ quan nhà trường cấp trên khác (Cục Nhà trường), có trách nhiệm thực hiện Luật giáo dục và Điều lệ công tác nhà trường quân đội. Các trường quân đội có nhiệm vụ:

1. Tổ chức các hoạt động đào tạo theo nhiệm vụ cấp trên giao cho trường.

– Các Học viện và trường Đại học: đào tạo, bổ túc cán bộ chỉ huy tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch, chiến lược có trình độ học vấn cao đẳng, cử nhân.

–  Các trường sỹ quan, cao đẳng: đào tạo, bổ túc cán bộ chỉ huy tham mưu cấp chiến thuật có trình độ học vấn cao đẳng, cử nhân.

– Các trường quân sự Quân khu, Quân đoàn, tỉnh, thành phố: đào tạo, bổ túc cán bộ chỉ huy tham mưu cấp chiến thuật, có trình độ học vấn trung cấp. Đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các chuyên ngành trong Quân đội.

– Các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề: Đào tạo các ngành nghề phục vụ cho các hoạt động của lực lượng vũ trang đồng thời góp phần đào tạo các ngành nghề tương ứng cho nền kinh tế quốc dân.

2. Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý Nhà nước về nhiệm vụ và kiến thức quốc phòng – an ninh; đào tạo sỹ quan dự bị; đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, tham gia đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

3. Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học quân sự, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật quân sự nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế – xã hội của đất nước.

4. Xây dựng nhà trường cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, có môi trường văn hoá lành mạnh. Thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị của cấp trên, điều lệnh, điều lệ của Quân đội, pháp luật của Nhà nước.

5. Sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành các nhiệm vụ khác.

Tổng quan về hệ thống nhà trường Quân đội

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Tổng quan về hệ thống nhà trường Quân đội

Bình luận