Synthesis and characterization of metallic copper nanoparticles at room temperature by hydrazine reduction method

– Tên bài báo: “Synthesis and characterization of metallic copper nanoparticles at room temperature by hydrazine reduction method”

– Tác giả: Cao Văn Dư và đồng tác giả

– Tạp chí/ Hội thảo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2012, tập 50, số3C, Tr. 519-524

– Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

Download báo cáo khoa học “Synthesis and characterization of metallic copper nanoparticles at room temperature by hydrazine reduction method

Synthesis and characterization of metallic copper nanoparticles at room temperature by hydrazine reduction method

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?