Phân lập và nhận danh cấu trúc hóa học các hợp chất Flavonoid glycoside từ vỏ trái chôm chôm (Nephelium Lappaceum L.)

– Tên bài báo: “Phân lập và nhận danh cấu trúc hóa học các hợp chất Flavonoid glycoside từ vỏ trái chôm chôm (Nephelium Lappaceum L.)”

– Tác giả: Võ Thị Bé và đồng tác giả

– Tạp chí/ Hội thảo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2012, tập 50, số 3A, Tr. 68-72.

– Lĩnh vực: Công nghệ Hóa -Thực phẩm

Download Báo cáo khoa học ” Phân lập và nhận danh cấu trúc hóa học các hợp chất Flavonoid glycoside từ vỏ trái chôm chôm (Nephelium Lappaceum L.)”

Phân lập và nhận danh cấu trúc hóa học các hợp chất Flavonoid glycoside từ vỏ trái chôm chôm (Nephelium Lappaceum L.)

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?