Sản xuất sạch hơn (Cleaner production – CP)

Sản xuất sạch hơn

Sản xuất sạch hơn (Cleaner production – CP)

Sản xuất sạch hơn là một giải pháp được thực hiện khá phổ biến, các chương trình áp dụng Sản xuất sạch hơn áp dụng rộng rãi cho tất cả các ngành nghề, có thể nói bất cứ ngành nghề hay bất cứ nhà máy nào cũng có thể áp dụng Sản xuất sạch hơn.

Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (United Nations Environment Programme – UNEP) định nghĩa “Sản xuất sạch hơn như là một sự áp dụng liên tục chiến lược môi trường ngăn ngừa tổng hợp vào các quy trình, sản phẩm và các dịch vụ để tăng hiệu quả tổng thể và giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường”. [2] Các nguyên tắc của Sản xuất sạch hơn: [14]

– Nguyên tắc cảnh giác: không chỉ đơn giản là làm thế nào để không vi phạm pháp luật, mà có nghĩa là bảo đảm để người lao động được bảo vệ, không bị mắc các bệnh khó chữa chạy, hoặc nhà máy tránh được những tổn hại không đáng có.

– Nguyên tắc phòng chống: Được tạo ra nhằm thay đổi ngay từ khâu đầu tiên của hệ thống sản xuất hoặc tiêu dùng khi một sản phẩm hay quy trình công nghệ được sử dụng chính là nguyên nhân gây tổn hại về mặt môi trường.

– Nguyên tắc tích hợp: Là việc áp dụng một cách nhìn tổng hợp cho toàn bộ chu trình sản xuất và phương pháp cho việc thực hiện ý tưởng thông qua việc phân tích chu trình sống sản phẩm.
Có thể thực hiện Sản xuất sạch hơn bằng cách áp dụng bí quyết công nghệ, cải tiến kỹ thuật, hoặc chỉ đơn giản bằng cách thay đổi tư duy, quan điểm của mình.

Các nội dung của Sản xuất sạch hơn: [6]

1. Quản lý nhà xưởng tốt
2. Thay thế đầu vào
3. Kiểm soát tốt hơn đối với quy trình sản xuất
4. Thay đổi trang thiết bị
5. Thay đổi công nghệ
6. Thay đổi sản phẩm
7. Sử dụng năng lượng có hiệu quả
8. Tái chế/tái sử dụng ngay tại chỗ

Sản xuất sạch hơn có thể hiểu như là một cách tiếp cận mới để giảm hoặc hạn chế xả hoặc phát thải vào môi trường, bao gồm tất cả các chất ô nhiễm, độc hại hoặc không độc hại, có quy định và không có quy định, liên thông tất cả môi trường và từ tất cả môi trường, và từ tất cả các nguồn.Sản xuất sạch hơn có thể đạt được bằng cách giảm sản sinh chất thải tại nguồn (giảm tại nguồn) hoặc tái sử dụng chất thải.

Tất cả các giải pháp sản xuất sạch hơn đưa ra đều nhằm mục đích chung là bảo toàn nguyên liệu và năng lượng, giảm các ảnh hưởng tiêu cực trong suốt chu kỳ sống của sản phẩm, từ khâu thiết kế đến thải bỏ, giảm đến mức tối thiểu tác động vào môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm,… và tất cả đều tiến đến một mục tiêu chung là phát triển bền vững.

Sản xuất sạch hơn là một giải pháp được thực hiện khá phổ biến, các chương trình áp dụng Sản xuất sạch hơn áp dụng rộng rãi cho tất cả các ngành nghề, có thể nói bất cứ ngành nghề hay bất cứ nhà máy nào cũng có thể áp dụng Sản xuất sạch hơn.

Trên thực tế, việc triển khai và áp dụng Sản xuất sạch hơn không dễ dàng do những thông tin không chính xác khi nói về Sản xuất sạch hơn. Các doanh nghiệp thường viện dẫn lý do đây là công việc có tiềm năng hạn chế, hoặc cần công nghệ phức tạp và tính chuyên nghiệp; cần nhân lực được đào tạo và có kỹ năng; cần nguồn tài chính lớn; phải dừng hoạt động sản xuất dài ngày hoặc cần mặt bằng. Đôi khi đó lại là sự e ngại về việc có thể gia tăng chi phí sản xuất; cần tự động hóa toàn bộ dây chuyền sản xuất hoặc chỉ những công ty, tập đoàn lớn mới cần áp dụng.

Sản xuất sạch hơn (Cleaner production – CP)

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?