Quan điểm về sự phát triển

Quá trình phát triển của hệ thống ngân hàng

Quan điểm về sự phát triển

Phát triển là thuật ngữ được dùng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế-xã hội, phát triển nguồn nhân lực, phát triển nhà trường, phát triển mô hình loại hình dạy học,…

Phát triển là biến đổi hoặc làm cho biến đổi từ ít đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp.

Theo quan điểm duy vật biện chứng: phát triển là một quá trình biến đổi từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp. ðó là quá trình tích lũy dần về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất, là quá trình nảy sinh cái mới trên cơ sở cái cũ, do sự đấu tranh giữa các mặt đối lập nằm ngay trong bản thân sự vật, hiện tượng.

Theo tác giả ðặng Bá Lãm: “Phát triển là một quá trình vận động từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp, theo đó, cái cũ biến mất và cái mới ra đời… Phát triển là một quá trình nội tại: bước chuyển từ thấp lên cao. Bước chuyển từ thấp lên cao xảy ra bởi vì trong cái thấp đã chứa đựng dạng tiềm tàng những khuynh hướng dẫn đến cái cao. Còn cái cao là cái thấp đã phát triển” [39].

Như vậy, sự vật, hiện tượng, con người, xã hội biến đổi để tăng tiến về số lượng, chất lượng dưới tác động của bên trong hoặc bên ngoài đều được coi là phát triển. Phát triển được hiểu là sự tăng trưởng, là sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực, tiến lên. Phát triển có thể giữ nguyên số lượng nhưng biến đổi về chất lượng và cũng có thể bao hàm biến đổi cả về số lượng và chất lượng.

[message type=”e.g. information, success”]Xem thêm: Mục tiêu giáo dục tiểu học và những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học ở Tiểu học[/message]

Phát triển loại hình lớp ghép tiểu học là việc tạo ra các giá trị mới cho loại hình này về chất lượng, hoàn thiện theo chiều hướng tích cực. Phát triển loại hình lớp ghép tiểu học tức là nhằm hoàn thiện kết quả dạy học của loại hình này và cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng dạy học lớp ghép trong những điều kiện và hoàn cảnh khó khăn với đối tượng phức tạp.

Trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HðH đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam ngày càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. ðiều này đòi hỏi toàn ngành giáo dục nói chung, mỗi cơ sở giáo dục nói riêng cần phải đổi mới và phát triển để nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng tạo đà cho các bước phát triển sau vì vậy phát triển giáo dục tiểu học nói chung và phát triển loại hình lớp ghép tiểu học ở các vùng dân tộc hiện nay là việc làm vô cùng quan trọng nhằm tạo tính công bằng trong giáo dục, đưa giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa theo kịp giáo dục miền xuôi. Phát triển loại hình lớp ghép tiểu học ở vùng khó khăn gắn liền với những điều kiện địa lý, kinh tế, văn hóa xã hội vùng miền, gắn liền với năng lực quản lý và năng lực dạy học của cán bộ, giáo viên và tính tự giác, tích cực chủ động học tập của học sinh tiểu học trong mô hình lớp ghép.

Quan điểm về sự phát triển

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?