092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Top 30 đề tài luận văn thạc sĩ, cao học ngành quản lý giáo dục

Top 30 đề tài luận văn thạc sĩ, cao học ngành quản lý giáo dục

Nếu bạn vẫn băn khoăn chưa biết chọn đề tài gì cho bài luận án của mình thì hãy tham khảo ngay 30 đề tài luận văn thạc sĩ, cao học ngành quản lý giáo dục dưới đây nhé

1. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt … Xem thêm: “Top 30 đề tài luận văn thạc sĩ, cao học ngành quản lý giáo dục”

Vai trò của chi ngân sách nhà nước đối với hoạt động đào tạo

Vai trò của chi ngân sách nhà nước đối với hoạt động đào tạo

Chi ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo là quá trình phân phối, sử dụng một phần vốn tiền tệ từ quĩ ngân sách nhà nước để duy trì, phát triển hoạt động đào tạo theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp.

Vai trò của chi ngân sách nhà nước không chỉ đơn thuần là cung cấp nguồn lực tài chính để duy trì, củng cố các hoạt động đào tạo, mà còn có tác dụng định hướng, điều chỉnh các hoạt động … Xem thêm: “Vai trò của chi ngân sách nhà nước đối với hoạt động đào tạo”

Hiệu quả về huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển Giáo dục đào tạo

Hiệu quả về huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển Giáo dục đào tạo

Hiệu quả huy động vốn đầu tư phát triển giáo dục đào tạo là mức độ động viên, khai thác các nguồn lực của xã hội (bao gồm trong nước và nước ngoài) để đầu tƣ phát triển nền giáo dục đào tạo của quốc gia trong mối quan hệ với hao phí bỏ ra để huy động khai thác các nguồn lực của xã hội. Hiệu quả huy động vốn có thể được đo lường bẳng số tuyệt đối qua từng năm … Xem thêm: “Hiệu quả về huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển Giáo dục đào tạo”

Khái niệm và các loại hình Giáo dục đại học, cao đẳng

Khái niệm và các loại hình Giáo dục đại học, cao đẳng

Theo Luật giáo dục đại học (2012): Đại học là cơ sở giáo dục đại học bao gồm tổ hợp các trường cao đẳng, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp, để đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (GDĐH), gồm trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ.

Theo điều 7 Luật giáo dục đại học (2012), cơ sở … Xem thêm: “Khái niệm và các loại hình Giáo dục đại học, cao đẳng”

Dự báo nhu cầu đội ngũ giảng viên trong các trường cao đẳng và đại học ngoài công lập giai đoạn 2017 – 2025

Dự báo nhu cầu đội ngũ giảng viên trong các trường cao đẳng và đại học ngoài công lập giai đoạn 2017 – 2025

Căn cứ vào việc phân tích, đánh giá bối cảnh quốc tế và trong nước; thực trạng phát triển đội ngủ giảng viên của các trường cao đẳng và đại học ngoài công lập; một số chỉ tiêu dự báo và các quy định pháp lý liên quan đến đội ngũ giảng viên ngoài công lập… có thể đưa ra các dự báo về nhu cầu đội ngũ giảng viên trong các trường cao đẳng và … Xem thêm: “Dự báo nhu cầu đội ngũ giảng viên trong các trường cao đẳng và đại học ngoài công lập giai đoạn 2017 – 2025”

Các tiêu chí đánh giá công tác phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập

Các tiêu chí đánh giá công tác phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập

Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập được đánh giá bằng tổng hợp các kết quả hoạt động nhằm làm gia tăng số lượng, phát triển chất lượng và biến đổi hợp lý về cơ cấu đội ngũ giảng viên. Vì vậy, luận án xây dựng tiêu chí đánh giá phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập chủ yếu dựa trên thước … Xem thêm: “Các tiêu chí đánh giá công tác phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập”

Nội dung phát triển đội ngũ giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập

Nội dung phát triển đội ngũ giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập

Một là, phát triển về mặt số lượng:

Số lượng giảng viên phản ánh quy mô của đội ngũ giảng viên của mỗi nhà trường. Số lượng đội ngũ giảng viên của mỗi trường phụ thuộc vào quy mô phát triển của nhà trường, nhu cầu đào tạo và các yếu tố tác động khách quan khác, như: chỉ tiêu biên chế của trường, các chính sách đối với đội ngũ giảng viên… Phát triển đội ngũ giảng viên về số lượng … Xem thêm: “Nội dung phát triển đội ngũ giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập”

Phân tích thực trạng chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học công lập

Phân tích thực trạng chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học công lập

1. Quy hoạch đội ngũ giảng viên đại học công lập

Nhà nước xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 trong đó giao cho các bộ, ngành tự xây dựng chiến lược của đơn vị, nhưng đến thời điểm này Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành chiến lược hoặc quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên đại học công lập Việt Nam; Chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa chiến lược phát triển … Xem thêm: “Phân tích thực trạng chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học công lập”

Thực trạng đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay

1. Đánh giá chung

Đội ngũ giảng viên đại học ngày một nâng cao về số lượng và năng lực hoạt động thực tiễn, trình độ chuyên môn, đồng thời khắc phục một phần bất hợp lý về tỷ lệ, cơ cấu.

Đến năm học 2014-2015, cả nước có 159 trường đại học công lập, tính đến tháng 10/2015 tổng số sinh viên 1.824.328, giảng viên là 91.183 người trong đó tiến sĩ là 12,06%, thạc sĩ chiếm 46,41 %, giảng viên có … Xem thêm: “Thực trạng đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay”