Nội dung tái cấu trúc tài chính ngân hàng

Nội dung  tái cấu trúc tài chính ngân hàngtái cấu trúc tài chính ngân hàng

Nội dung trong tậm của tái cấu trúc tài chính một NHTM là xử lý nợ xấu, tăng quy mô và chất lượng vốn tự có cho các NHTM.

  • Tăng quy mô và chất lượng vốn tự có của NHTM

Ngân hàng là loại hình kinh doanh đặc biệt – kinh doanh ở lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, vốn tự có chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn kinh doanh nhưng vốn tự có có ý nghĩa rất lớn đối với sự tồn tại và phát triển của NHTM vì nó không chỉ là yếu tố tạo nền tảng cho hoạt động của ngân hàng, bảo đảm sự an toàn cho ngân hàng trước những rủi ro không lường trước mà còn duy trì niềm tin với khách hàng và điều chỉnh hoạt động của ngân hàng, cụ thể:

– Tạo nền tảng cho hoạt động của NHTM: Vốn tự có là nguồn vốn dài hạn để đầu tư cho văn phòng, thiết bị, công nghệ. Mặc khác nó còn là nguồn vốn để góp vốn, mua cổ phần các công ty khác hoặc thành lập công ty trực thuộc như công ty cho thuê tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán,….

– Bảo đảm sự an toàn cho NHTM: Vốn tự có là nguồn bù đắp các tổn thất khi có rủi ro trong cho vay, đầu tư; kinh doanh ngoại tệ, chứng khoán; rủi ro hoạt động,…. mà không có nguồn bù đắp. Chính vì thế, mặc dù không thể thay thế cho việc quản trị điều hành kém hiệu quả nhưng vốn tự có của ngân hàng cần thiết như là “tấm đệm” nhằm làm tăng khả năng của ngân hàng trong việc chống đỡ những rủi ro không dự tính trước được.

 

– Duy trì niềm tin và điều chỉnh hoạt động của NHTM: Vốn tự có một mặt tạo niềm tin đối với khách hàng, mặc khác là yếu tố điều chỉnh chính sách của ngân hàng như cho vay, đầu tư, các trạng thái kinh doanh của ngân hàng.

Đề tăng quy mô vốn tự có của NHTM có thể áp dụng các biện pháp như : tăng vốn điều lệ, mua lại sáp nhập các NHTM, chuyển nợ thành vốn góp. Các biện pháp tăng quy mô vốn tự có phụ thuộc nhiều vào những yếu tố từ bên ngoài, bản thân từng NHTM khó có thể chủ động giải quyết. Chẳng hạn việc gia tăng vốn điều lệ đối với NHTM cổ phần phụ thuộc nhiều vào xu hướng của thị trường chứng khoán.

Các NHTM cũng có thể  gia tăng vốn tự có về lượng và chất khi tăng tỷ lệ lợi nhuận giữ lại. Phần vvốn tự có tăng thêm do trích từ lợi nhuận, ngân hàng không phải trả phí, vì vậy đây là nguồn vốn có chi phí thấp và được coi là có chất lượng. Các NHTM có thể chủ động hoàn toàn khi tăng vốn tự có bằng cách tăng tỷ lệ lợi nhuận giữ lại.

  • Xử lý nợ xấu

Một trong những nội dung cần thiết trong tiến trình tái cấu trúc tài chính NHTM là phải xác định, nắm chính xác con số nợ tồn đọng của các ngân hàng được tái cấu trúc là bao nhiêu, trên cơ sở đó để có các bước xử lý có hiệu quả. Để xử lý nợ xấu có thể áp dụng các biện pháp như : cấu trúc lại nợ, xử lý tài sản đảm bảo, bán cho công ty mua bán nợ, chuyển nợ thành vốn góp,…

Nội dung tái cấu trúc tài chính ngân hàng

5/5 - (101 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?