Nguồn nhân lực chất lượng cao

Khái niệm chiến lược

Nguồn nhân lực chất lượng cao là gì

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế khu vực và hội nhập nền kinh tế thế giới, nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề được các tổ chức, quốc gia quan tâm.

Trong phần này ta sẽ tìm hiểu khái niệm nguồn nhân lực chất lượng cao là gì

Các tài liệu nghiên cứu gần đây cho thấy các tác giả khi tiếp cận khái niệm nguồn nhân lực chất lượng cao đều thiên về cách nhìn nhận, chỉ ra các tiêu chí để xác định nguồn nhân lực chất lượng cao.

Có rất nhiều cuộc hội thảo, trang viết đưa ra cách nhìn nhận về nguồn nhân lực chất lượng cao. Chẳng hạn như: “Nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nhân lực khoa học công nghệ – là những người có trình độ đại học, cao đẳng trở lên và nhóm công nhân kỹ thuật chất lượng cao”[1]

Nguồn nhân lực chất lượng cao “bao gồm những nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng; nguồn nhân lực lãnh đạo quản lý và hoạch định chính sách, nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng”[2]

Như vậy thì nguồn nhân lực chất lượng cao phải được xem xét trên tất cả các khía cạnh hình thành chất lượng nguồn nhân lực: thể lực, trí lực, tâm lực. Như cách nhìn nhận, đánh giá nguồn nhân lực có phải là nguồn nhân lực chất lượng cao hay không là cách đánh giá toàn diện trên tất cả các khía cạnh. Đảm bảo gắn với kết quả lao động.

Sự phát triển của phân công lao động có quan hệ chặt chẽ với quá trình phát triển của khoa học công nghệ. Từ đó kéo theo sự hình thành các nguồn nhân lực khác nhau theo hương phát triển của phân công lao động xã hội.

Tựu chung lại, nguồn nhân lực chất lượng cao là khái niệm chỉ những người lao động cụ thể, có trình độ lành ngành (về chuyên môn, kỹ thuật) ứng với một ngành nghề cụ thể, theo tiêu thức phân loại lao động về chuyên môn, kỹ thuật nhất định (đại học, trên đại học, lao động kỹ thuật lành nghề); có kỹ năng lao động giỏi và khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ sản xuất kinh doanh; có sức khỏe và phẩm chất tốt; có khả năng vận dụng sáng tạo những tri thức, những kỹ năng đã được đào tạo vào quá trình lao động sản xuất nhằm đem lại năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả cao.

[1] Trang Web Đài phát thanh tuyền hình Hải Phòng, tin ngày 21/4/2008, Hội thảo về đề án nguồn nhân lực chất lượng cao.

[2] Trang Web www.tapchicongnghiep.vn, tin ngày 25/4.2008, Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao

5/5 - (102 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm
Bạn cần hỗ trợ?