Tag Archives: Nguồn nhân lực

Các thành phần của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực

Trong thời gian qua vấn đề NC về thực tiễn quản trị nguồn nhân lực [...]

Khái niệm thực tiễn quản trị nguồn nhân lực

Thực tiễn quản trị nguồn nhân lực là các hoạt động mang tính tổ chức [...]

Cơ hội và thách thức đối với phát triển nguồn nhân lực của các trường cao đẳng và đại học ngoài công lập

Cơ hội và thách thức đối với phát triển nguồn nhân lực của các trường [...]

1 Comment

Khái niệm phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập

Khái niệm phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học, cao đẳng ngoài [...]

4 Comments

Khái niệm phát triển nguồn nhân lực

Khái niệm phát triển nguồn nhân lực Theo Nguyễn Hữu Dũng (2004), phát triển nguồn [...]

Khái niệm nguồn nhân lực

Khái niệm nguồn nhân lực Một quốc gia muốn phát triển thì cần phải có [...]

1 Comment

Các định hướng phát triển nguồn nhân lực

Các định hướng phát triển nguồn nhân lực Trong xu thế toàn thế giới bước [...]

Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực ở trường cao đẳng

Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực ở trường cao đẳng Quá [...]

Cơ sở thực tiễn về quản trị nguồn nhân lực

Cơ sở thực tiễn về quản trị nguồn nhân lực Có nhiều cách phát biểu [...]

1 Comment

Bạn cần hỗ trợ?