LV-Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty TNHH xây dựng Việt An

Mục lục

Luận văn kế toán – Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty TNHH xây dựng Việt An

LỜI MỞ ĐẦU

            Trong tình hình kinh tế hiện nay, chất lượng sản  phẩm hiện nay là vấn đề quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tài sản cố định (TSCĐ) lại là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh, nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất tạo ra sản  phẩm. Hơn thế nữa, trong điều kiện khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng  sản xuất trực tiếp, tài sản cố định thể hiện trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và thế mạnh của doanh nghiệp.

Vì vậy, tài sản cố định cần được quản lý chặt chẽ phát huy được hiệu quả cao nhất trong quá trình sử dụng. Hiệu quả quản lý tài sản cố định quyết định hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

Trong thực tế, hiện nay, ở Việt Nam, trong các doanh nghiệp Nhà nước, mặc dù đã nhận thức được tác dụng của tài sản cố định đối với quá trình sản xuất kinh doanh nhưng đa số các doanh nghiệp vẫn chưa có những kế hoạch, biện pháp quản lý, sử dụng đầy đủ, đồng bộ và chủ động cho nên tài sản cố định sử dụng một cách lãng phí, chưa phát huy được hết hiệu quả kinh tế của chúng và như vậy là lãng phí vốn đầu tư đồng thời ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Tổ chức tốt công tác tài sản cố định là mối quan tâm chung của cả Công ty, nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc quản lý và sử dụng đầy đủ, hợp lý hoá công suất tài sản cố định, góp phần phát triển sản xuất, hạ giá thành sản  phẩm thu hồi nhanh vốn đầu tư để tái sản xuất, trang bị thêm và đổi mới không ngừng tài sản cố định.

Do hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty TNHH Xây Dựng Việt An còn thấp do quy mô của Công ty lớn, các công trình nhiều và không tập trung ở một địa điểm làm cho việc quản lý sử dụng tài sản cố định không phát huy được hiệu quả, nhất là về mặt tài chính việc tính toán các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng và phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định hầu như không có dẫn đến việc đánh giá không chính xác. Vì vậy mà em đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty TNHH Xây Dựng Việt An” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận nội dung khóa luận của em được chia làm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong các doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công Ty TNHH Xây Dựng Việt An

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty TNHH Xây Dựng Việt An

Download Luận văn kế toán – Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty TNHH xây dựng Việt An

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty TNHH xây dựng Việt An

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?