092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái quát quá trình phát triển của các doanh nghiệp trong ngành dược phẩm

Khái quát quá trình phát triển của các doanh nghiệp trong ngành dược phẩm

Doanh nghiệp ngành dược là các DN sản xuất thuốc và các chất liên quan đến thuốc. Hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh thuốc, nghĩa là thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ thuốc hoặc cung ứng dịch vụ liên quan đến thuốc trên thị trường. DN ngành dược không bao gồm các DN thuộc nhóm ngành tương tự như DN sản xuất hoá chất, sản xuất và cung ứng thiết bị y tế, sản xuất mỹ phẩm…

Cùng với sự phát triển của ngành, số lượng và quy mô các DN ngành dược ngày càng tăng. Thời kỳ bao cấp trước năm 1986,  sản xuất thuốc trong nước khan hiếm, chủ yếu là các DN Nhà nước cung ứng với số lượng không đáng kể, chủng loại nghèo nàn và chất lượng thuốc chưa được chú trọng. Thời kỳ đổi mới sau năm 1986, Nhà nước chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường, ngành dược thu hút được nhiều DN tham gia, số lượng thuốc sản xuất ngày càng nhiều, chất lượng thuốc ngày càng cao, cơ quan quản lý cấp cao của ngành dược là Cục quản lý dược được thành lập, luật dược cũng được ban hành, làm cơ sở pháp lý cao nhất điều chỉnh toàn bộ hoạt động trong lĩnh vực dược để ngành dược Việt Nam được hoạt động trong một môi trường pháp lý hoàn chỉnh và đồng bộ.

Năm 2007, việc Việt Nam gia nhập WTO mang lại những thuận lợi cũng như thách thức cho ngành dược. Ngành dược tăng trưởng với tốc độ trung bình ước đạt khoảng 18 – 20%/năm. Theo thống kê đến cuối năm 2013, cả nước có khoảng 178 DN sản xuất thuốc (trong đó có khoảng 100 DN sản xuất thuốc tân dược, 80 DN sản xuất thuốc đông dược), cùng sự phát triển về quy mô và số lượng, chủng loại thuốc ngày càng đa dạng, chất lượng thuốc ngày càng được chú trọng đáp ứng các tiêu chuẩn về thực hành sản xuất thuốc (GMP), thực hành bảo quản thuốc (GSP), thực hành phân phối thuốc (GDP)…

Khái quát quá trình phát triển của các doanh nghiệp trong ngành dược phẩm

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Khái quát quá trình phát triển của các doanh nghiệp trong ngành dược phẩm

Bình luận