Khái niệm lợi nhuận

thị trường chứng khoán Việt Nam

Khái niệm lợi nhuận

Kinh tế học tân cổ điển khẳng định trong điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn hảo, mọi doanh nghiệp đều hoạt động vì lợi nhuận thông qua tối đa hóa doanh thu và tối thiểu hóa chi phí nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Ngay cả hoạt động trong điều kiện thị trường cạnh tranh, thị trường độc quyền, các doanh nghiệp cũng hoạt động không ngoài nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận. Chính vì thế, lợi nhuận chính là thước đo hiệu quả một doanh nghiệp.

Nghiên cứu về lợi nhuận đóng vai trò quan trọng không chỉ bởi vì cung cấp thông tin về sức khỏe của hệ thống ngân hàng, mà còn do lợi nhuận là yếu tố quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế.

Sự thay đổi của lợi nhuận của ngân hàng sẽ quyết định đến hoạt động huy động vốn và chiến lược đầu tư của ngân hàng. Bởi lẽ khi lợi nhuận càng tăng sẽ góp phần gia tăng dòng tiền của ngân hàng, và từ đó tạo nên nhiều cơ hội cho đầu tư trong tương lai. Vì thế, lợi nhuận góp phần thúc đẩy quan trọng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường.

Thêm vào đó, lợi nhuận của một ngân hàng góp phần nâng cao giá trị của ngân hàng đối với cổ đông và các nhà quản lý. Một doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt cũng góp phần đóng góp cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia.

Việc đánh giá hiệu quả của ngân hàng có thể được phát triển theo 2 mô hình: mô hình theo dữ liệu sổ sách kế toán (Accounting Model) và mô hình kinh tế (Economic Model). Mô hình dữ liệu sổ sách kế toán được đo lường bằng các tỉ số. Trong khi đó, ở mô hình kinh tế, hiệu quả ngân hàng là giá trị của ngân hàng bao gồm tập hợp của lợi nhuận, cơ hội đầu tư trong tương lai, chi phí vốn, tỷ suất lợi nhuận (Hejazi và cộng sự, 2016).

Có nhiều cách tiếp cận để gọi tên lợi nhuận. Các nhà đầu tư thường quan tâm đến thông tin lợi nhuận cổ phiếu, các chỉ số số lợi nhuận/giá cổ phiếu để quyết định khối lượng đầu tư trong danh mục. Đối với nhà quản lý, chỉ số lợi nhuận được đo lường từ sổ sách thường được chú ý hơn. Dù lợi nhuận được đo lường từ dữ liệu thị trường hay đo lường từ dữ liệu sổ sách kế toán đều nói lên hiệu quả doanh nghiệp và cũng vì mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp

Khái niệm lợi nhuận

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?