Khái niệm biện pháp tự vệ thương mại

quản trị nhân lực

Khái niệm biện pháp tự vệ thương mại

Tự vệ thương mại là biện pháp mà WTO cho phép một quốc gia thành viên có thể hạn chế nhập khẩu một hoặc một số loại hàng hoá trong những trường hợp khẩn cấp, khi lượng hàng nhập khẩu tăng đột biến đe doạ hoặc gây ra tổn hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Thực hiện biện pháp tự vệ thương mại này, thực tế, quốc gia tạm thời vi phạm nghĩa vụ thương mại của mình cũng như các nguyên tắc cơ bản trong hệ thống thương mại quốc tế. “Điều 19, GATT 1994  Tự vệ thương liên quan đến vấn đề bảo hộ tạm thời nền sản xuất trong nước, khắc phục khủng hoảng đối với ngành sản xuất đặc thù do ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách cắt giảm thuế quan và, vì thế, có thể được áp dụng tất cả đối với các hàng hóa được nhập khẩu lành mạnh (nhưng gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước). Các biện pháp tự vệ phải được thực hiện trên cơ sở không phân biệt đối xử (có hiệu lực đối với hàng hóa nhập khẩu của tất cả các đối tác thương mại) và chỉ được áp dụng cho một sản phẩm nhập khẩu cụ thể (gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước).

Ví dụ : Vụ kiện kính nổi

Dựa trên những căn cứ cho rằng có sự gia tăng đột biến về nhập khẩu đối với mặt hàng kính nổi, dẫn đến sụt giảm về sản lượng, công suất, thị phận, lợi nhuận và nguy cơ cắt giảm lao động trong khu vực ngành sản xuất trong nước, ngày 5/5/52009 Công ty kính nổi Viglacera (VIFG) và Công ty Kính nổi Việt Nam (VFG) là 2 doanh nghiệp đại diện cho hơn 90% tổng sản lượng nội địa của loại mặt hàng này (sau đây gọi là “Nguyên đơn”) đã nộp Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi nhập khẩu vào Việt Nam với mã HS 7005 29 90 00 và 7005 21 90 00. Trong đơn yêu cầu, Nguyên đơn đề nghị áp dụng mức thuế tự vệ tương đương 0,6USD/m2QTC đối với hàng hóa thuộc đối tượng điều tra. Trước khi có quyết định chính thức áp dụng biện pháp tự vệ, Nguyên đơn yêu cầu Bộ Công Thương áp dụng mức thuế tự vệ tạm thời 40% đối với hàng hóa thuộc đối tượng điều tra[1].

[1] https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-dan-su/vu-kien-tu-ve-dau-tien-cua-viet-nam-thuc-tien-va-kinh-nghiem.aspx

Khái niệm biện pháp tự vệ thương mại

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?