Tag Archives: Khái niệm

Khái niệm về dự án đầu tư

Khái niệm về dự án đầu tư Từ những năm 60 trở lại đây thì [...]

Khái niệm khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán

Từ khi ra đời lần đầu tiên trong nghiên cứu của Liggio (1974), thuật ngữ [...]

Chính sách là gì? Khái niệm về chính sách công

(Luận Văn A-Z) Chính sách là gì? Khái niệm về chính sách công 1. Chính [...]

13 Comments

Khái niệm về sinh kế

Khái niệm về sinh kế Ý tưởng về sinh kế đã có từ tác phẩm [...]

Văn hóa là gì? Khái niệm về văn hóa

Văn hóa là gì? Khái niệm về văn hóa Văn hóa là gi? Theo GS.TSKH. [...]

18 Comments

Khái niệm về cạnh tranh

Khái niệm về cạnh tranh Cạnh tranh là hoạt động tranh đua giữa những người [...]

Khái niệm nghèo đa chiều

Khái niệm nghèo đa chiều Ở Việt Nam, qua nhiều thập niên, cách đo lường [...]

Khái niệm cạnh tranh

Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh là một trong những đặc trưng cơ bản của [...]

8 Comments

Khái niệm về chiến lược

Khái niệm về chiến lược Thuật ngữ chiến lược xuất phát từ lĩnh vực quân [...]

Bạn cần hỗ trợ?