092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm bệnh viện công

Cùng với thời gian đã có khá nhiều quan điểm và khái niệm về bệnh viện hay bệnh viện công . Ban đầu BV chỉ là cơ sở từ thiện “nhà tế bần”, “nhà thương” để giúp đỡ những người nghèo khổ, nuôi dưỡng người ốm yếu và để chữa những bệnh truyền nhiễm.

Hiện nay BV được hiểu là cơ sở y tế trong khu vực dân cư bao gồm giường bệnh, đội ngũ cán bộ có trình độ kỹ thuật được tổ chức thành các khoa, phòng với các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thích hợp để thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng cung cấp các dịch vụ y tế cho người bệnh. BV là nơi thực hiện các chẩn đoán và điều trị các bệnh, nơi thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe, nơi đào tạo và tiến hành nghiên cứu y học.

Theo các tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới năm 1957, BV được hiểu theo nghĩa rộng hơn “BV là một bộ phận không thể tách rời của một tổ chức xã hội và y tế, chức năng của nó là chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân, cả phòng bệnh và chữa bệnh, dịch vụ ngoại trú của BV phải vươn tới cả gia đình và môi trường cư trú. BV còn là trung tâm đào tạo cán bộ y tế và nghiên cứu y học”. Hệ thống BV gồm một số loại hình BV trong có bệnh viện công đóng vai trò quan trọng.

Chữ “công” trong thuật ngữ BVC, theo Từ điển Tiếng việt có nghĩa là “công cộng”, “của cộng đồng”.

Vậy có thể được hiểu bệnh viện công là những BV của chung, của toàn dân, của cộng đồng. Nói cách khác đây là BV của nhà nước và do nhà nước quản lý. “BVC là cơ sở y tế do CQNN có thẩm quyền thành lập, hoạt động chủ yếu bằng nguồn Ngân sách nhà nước, có chức năng KCB, cung cấp các dịch vụ y tế nhằm mục tiêu bảo đảm bảo sức khỏe cho nhân dân”[35.T5].

“BVC là những BV do Nhà nước sở hữu, quản lý và kiểm soát” [27.T30] theo Tài liệu Nguyên lý quản lý bệnh viện – Đại học Y tế Công cộng. “BVC là BV thuộc quyền sở hữu của nhà nước nhằm để phục vụ cho lợi ích cộng đồng là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nguồn kinh phí hoạt động do nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và được phép thu một phần viện phí theo quy định của nhà nước”[27.T25].

Theo quan điểm của tác giả, xuất phát từ việc nhà nước thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ công- việc cung ứng này thông qua các Đơn vị sự nghiệp công. Đơn vị sự nghiệp công là những đơn vị do Nhà nước thành lập thực hiện cung cấp các dịch vụ xã hội công cộng và các dịch vụ nhằm duy trì sự hoạt động bình thường của các ngành kinh tế quốc dân.

Các đơn vị này hoạt động trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục đào tạo, khoa học…” [52.T39]. Khi đó với chức năng cung cấp các loại hình dịch vụ y tế, Đơn vị sự nghiệp công đây xác định là các bệnh viện công.

Như vậy, Bệnh viện công là những Đơn vị sự nghiệp công thực hiện cung cấp dịch vụ y tế cho xã hội và thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về y tế theo quy định và hoạt động dưới sự quản lý kiểm soát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Những đặc điểm hoạt động bệnh viện công giống những đặc điểm của Đơn vị sự nghiệp công và gắn với đặc thù của bệnh viện, nơi cung cấp dịch vụ y tế cho xã hội.

Khái niệm bệnh viện công

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Khái niệm bệnh viện công

Bình luận