092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Đặc điểm của bệnh viện công

Bệnh viện công là BV thuộc sở hữu của Nhà nước của toàn dân được phân bố phù hợp với sự phân cấp hành chính theo vùng, lãnh thổ và theo tuyến chuyên môn kỹ thuật…

Bệnh viện công có thể còn gọi là bệnh viện Nhà nước bởi đây là những bệnh viện do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đứng ra thành lập và hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước. Phần lớn nguồn lực của BVC như nhân lực, tài lực, vật lực đều thuộc sở hữu của Nhà nước, sở hữu của toàn dân. BVC được phân cấp hành chính và phân bổ theo tuyến chuyên môn giúp hệ thống bệnh viện hoạt động rải đều khắp nơi.

Cả hệ thống BVC thực hiện đầy các chức năng nhiệm vụ của mình, trước hết là đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của toàn dân, hệ thống phân cấp này giúp phân bổ lượng người bệnh trong cả nước cho các BV, vừa tạo thuận lợi trong việc đến khám và điều trị của người dân vừa giảm ùn tắc bệnh nhân ở những bệnh viện lớn. Các bệnh viện lớn tập trung phát triển các chuyên khoa chuyên sâu tốt hơn hiện đại hơn, theo kịp và phát triển so với các bệnh viện ở những nước trong khu vực và trên thế giới.

Mục đích hoạt động cơ bản của BVC là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, xác định đặt mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân lên trên mục tiêu lợi nhuận.

Bệnh viện công luôn phải đặt lợi ích xã hội cao hơn so với lợi ích kinh tế. Với đặc điểm này hiện cũng đang đặt ra cho BVC nhiều vấn đề phải nghiên cứu và giải quyết trong việc quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện chăm sóc sức khỏe người dân, cung cấp dịch vụ y tếhướng đến mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển.

Tuy nhiên, đối với các Bệnh viện công nếu chỉ quan tâm đến mục tiêu KCB cho nhân dân mà không coi trọng công tác quản lý tài chính sẽ khiến cho việc thu hút, quản lý và sử dụng nguồn lực kém hiệu quả và sẽ quay lại làm giảm chất lượng hoạt động chung của BV. Vì vậy song song với công tác chuyên môn thì công tác quản lý tài chính BV cũng không kém phần quan trọng có tính quyết định hiệu quả hoạt động cũng như sự phát triển của Bệnh viện công.

Đối với mục tiêu công bằng trong việc chăm sóc sức khỏe và cung cấp dịch vụ y tế cho người dân được xác định là gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe chứ không gắn với khả năng chi trả của người dân. Nhà nước cần có những chính sách xã hội và các Bệnh viện công cũng cần có những cơ chế riêng để cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn khó có khả năng chi trả nhưng vẫn được cung cấp dịch vụ y tế cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của họ.

Nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp đã và đang là một trong những nguồn lực khá quan trọng của BVC.

Đây là một trong những đặc điểm nhằm phân biệt BVC với các loại hình BV khác. Nguồn kinh phí từ Ngân sách nhà nước là nguồn quan trọng đảm bảo đáp ứng cho hoạt động của các BVC. Theo xu hướng chung thì nguồn này sẽ ngày càng giảm để giúp giảm gánh năng cho Ngân sách nhà nước. Hiện nay, nguồn này tại các BVC có tỷ trọng thấp hơn nhiều so với những nguồn còn lại thậm chí ở một số BVC nguồn chi hoạt động thường xuyên đã hoàn toàn do BV phải chủ động đảm bảo. Tuy vây nhưng nguồn chi cho ĐTPT của các BVC vẫn còn phụ thuộc nhiều vào Ngân sách nhà nước. Đây cũng là nguồn khá quan trọng đảm bảo các Bệnh viện công hoạt động theo các các chức năng và nhiệm vụ được các cấp chính quyền giao.

BVC cần phải thực hiện các chính sách xã hội do Nhà nước giao.

Đây là một đặc điểm khác biệt với các loại hình BV khác. Bệnh viện công cần phải thực hiện các chính sách xã hội mà Nhà nước giao như: KCB miễn phí hoặc giảm phí cho những đối tượng xã hội, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các phòng chống và dập dịch, thảm họa, tham gia nghĩa vụ quân đội, quốc tế…

Đặc điểm của bệnh viện công

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Đặc điểm của bệnh viện công

2 Comments

Bình luận