Khái niệm bán phá giá

cá basa

Khái niệm bán phá giá

Trong Thương mại quốc tế, một sản phẩm được coi là bán phá giá nếu giá xuất khẩu thấp hơn giá của sản phẩm tương tựở nước xuất khẩu trong điều kiện thương mại thông thường, hoặc nếu nó được bán với giá thấp hơn chi phí để sản xuất ra nó. Một sản phẩm hàng hóa được coi là nhập khẩu với mức thấp hơn mức trị giá thông thường nếu giá bán của sản phẩm đó thấp hơn:

(1) Giá có thể so sánh trong tiến trình thương mại thông thường với một sản phẩm tương tự nhằm mục đích tiêu dùng tại thị trường một quốc gia khác (thông thường là giá tại nơi xuất khẩu;

(2) Giá bán của sản phẩm trên thị trường nước thứ ba;

(3) Giá thành sản xuất ra sản phẩm tại nơi xuất xứ có cộng thêm một chi phí hợp lý bao gồm các khoản chi phí vận chuyển, chi phí lưu kho, tiền công bán hàng và lợi nhuận. Như vậy, bán phá giá hàng nhập khẩu có thể được thực hiện dưới hình thức : Bán dưới giá thành và Phân biệt giá quốc tế;

Việc bán một sản phẩm ở thị trường trong nước và thị trường nước ngoài với giá khác nhau.  Tác động bán phá giá đối với thương mại quốc tế. Hành vi bán phá giá đã phá vỡ sự cân bằng của thị trường hàng liên quan tại nước nhập khẩu Tuy nhiên, bán phá giá sẽ có ảnh hưởng tích cực nhất đến người tiêu dùng của quốc gia nhập khẩu. Đánh giá hành vi bán phá giá trong sự cân bằng giữa những lợi ích và thiệt hại mà nó mang lại cho nền kinh tế để tránh việc ngăn cản một cách tràn lan đối với hàng hóa nhập khẩu được bán với giá rẻ.  Bán phá giá trong pháp luật thương mại quốc tế. Trong hệ thống thương mại WTO và trong luật thương mại của hầu hết các quốc gia trên thế giới, bán phá giá về cơ bản không phải là hành vi bất hợp pháp hoàn toàn. GATT chỉ yêu cầu ngăn cản những hành vi bán phá giá gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại về vật chất cho một ngành công nghiệp hay làm chậm trễ sự thành lập của một ngành công nghiệp nội địa. Như vậy, quốc gia nhập khẩu sẽ chỉ áp dụng các biện pháp thương mại chống ảnh hưởng bán phá giá khi hành vi này gây thiệt hại ở một mức độ nhất định đối với các doanh nghiệp nội địa.

Ví dụ : Vụ kiện bán phá giá tôm

Tháng 11/2004, Bộ Thương mại Mỹ phán quyết Việt Nam và Trung Quốc bán phá giá tôm đông lạnh và đóng hộp trên thị trường Mỹ. Mức thuế chống bán phá giá đối với các nhà xuất khẩu tôm Việt Nam được quy định từ 4,13% đến 25,76%[1].

[1]http://www.mofahcm.gov.vn/mofa/nr091019080134/nr091019085342/nr091102100337/ns100208082006?b_start:int=565

Khái niệm bán phá giá

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?