Gợi ý một số đề tài nghiên cứu khoa học

Gợi ý một số đề tài nghiên cứu khoa học

Mục lục

Gợi ý một số đề tài nghiên cứu khoa học

Hôm nay Luận Văn A-Z xin chia sẽ một số đề tài nghiên cứu khoa học cho các bạn sinh viên và nghiên cứu sinh đang trong quá trình chọn đề tài có thêm phương án để chọn một hướng đi mới cho đề tài nghiên cứu khoa học của minh

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một họat động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức,… đạt được từ các thí nghiệm NCKH để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội, và để sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn.

Con người muốn làm Nghiên cứu khoa học phải có kiến thức nhất định về lĩnh vực nghiên cứu và phải rèn luyện cách làm việc tự lực, có phương pháp đúng.

Một số đề tài nghiên cứu khoa học các bạn có thể tìm hiểu đó là:

 1. sử dụng Marketing của các doanh nghiệp Việt Nam. Thực trạng và giải pháp.
 2. sử dụng Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.
 3. Sử dụng mô hình SWOT dự báo môi trường kinh doanh của Việt Nam và các giải pháp Marketing phù hợp.
 4. Marketing phá cách ở Việt Nam – Lý thuyết và thực tiễn.
 5. Quan hệ công chúng (PR) của một số doanh nghiệp nước ngoài. Bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 6. Tổ chức hoạt động Marketing tại một số doanh nghiệp nước ngoài. Bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 7. Thương hiệu – Yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam trong cạnh tranh hội nhập.
 8. Sử dụng Marketing nhằm mở rộng thị trường của công ty…
 9. Giải pháp hoàn thiện chương trình quảng cáo, khuyến mại của công ty…
 10. Xu hướng Marketing ở Việt Nam.

 

 1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.
 2. Siêu thị ở Hà Nội – Thực trạng và giải pháp.
 3. Những giải pháp nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của công ty…
 4. Sử dụng Marketing trong xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp…
 5. Chiến lược Marketing trong doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.
 6. Chiến lược khai thác thị trường ngách – Thực trạng và giải pháp.
 7. Giải pháp Marketng nhằm phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam.
 8. Hoạt động Marketing toàn cầu – Giải pháp hữu hiệu để các doanh nghiệp Việt Nam xâm nhập thị trường thế giới.
 9. Bán hàng đa cấp – Kênh phân phối mới tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.
 10. Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng việc quản lý đổi mới và phát triển sản phẩm mới tại công ty…

 

 1. Đổi mới dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty… để phát huy lợi thế cạnh tranh.
 2. Thực trạng hoạt động quảng cáo tại Việt Nam.
 3. Thực trạng hoạt động PR tại Việt Nam.
 4. Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng tới hành vi sử dụng các dịch vụ Ngân hàng của khách hàng cá nhân.
 5. Chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.
 6. Chiến lược giá của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.
 7. Chiến lược quảng cáo của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.
 8. Chiến lược PR của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.
 9. Chiến lược xúc tiến của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.
 10. Chiến lược phân phối của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.

 

 1. Kinh nghiệm hoạt động Marketing của doanh nghiệp trên thế giới. Bài học đối với doanh nghiệp Việt Nam.
 2. Xu hướng tiêu dùng thế kỉ 21
 3. Thực trạng quảng cáo trên mạng
 4. Thực trạng quảng cáo trên truyền hình
 5. Thực trạng quảng cáo trên báo
 6. Thực trạng quảng cáo trên tạp chí
 7. Thực trạng quảng cáo trên các phương tiện giao thông
 8. Các phương tiện quảng cáo hiện đại
 9. Phong cách lãnh đạo……
 10. Tâm lí người lao động tại…..

 

 1. Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại……
 2. Hoàn thiện hoạt động bán lẻ tại …..
 3. Hoàn thiện chính sách MKT tại …..
 4. Giải pháp MKT nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại….
 5. Giải pháp MKT đẩy mạnh hàng xuất khẩu sang thị trường…..của công ty……
 6. Chiến lược MKT với việc mở rộng thị trường của công ty……..
 7. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty…
 8. Hoạt động quảng cáo đối với công ty…..trong nền kinh tế thị trường.
 9. Hoàn thiện hoạt động quảng cáo tại ……
 10. Hoàn thiện mối quan hệ khách hàng tại ……

 

 1. Xây dựng và phát triển thương hiệu tại….
 2. Bầu không khí tâm lý trong tập thể lao động
 3. Mâu thuẫn trong tập thể lao động
 4. Dư luận xã hội
 5. Những phẩm chất tâm lý cần thiết của nhà quản lý trong nền kinh tế thị trường.
 6. Quá trình ra quyết định và thực hiện quyết định quản lý
 7.  Những phẩm chất tâm lý cần thiết đối với người bán hàng.
 8. Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng.
 9. Đặc điểm tâm lý người mua hàng
 10. Động cơ mua hàng

 

 1. Vấn đề giá cả hàng hóa với tâm lý người tiêu dùng.
 2. Vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
 3. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhà nước.
 4. Các yêu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 5. Nghiên cứu xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp.
 6. Vấn đề đạo đức kinh doanh
 7. Ảnh hưởng của các chuẩn mực đạo đức kinh doanh đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 8. Nghiên cứu văn hóa doanh nhân.
 9. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nhân tới việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 10. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá văn hóa doanh nhân trong nền kinh tế thị trường.

 

 1. Sự phát triển của văn hóa Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 2. Phương hướng phát triển & một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng của Cty …
 3. Hoạt động hội chợ thương mại tại Trung tâm hội chợ thuộc Cty Quảng Cáo & hội chợ thương mại (VINEXAD)
 4. Hoạt động quảng cáo đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
 5. Giải pháp Marketing hướng tới các mối quan hệ trong kinh doanh của Cty
 6. Hoàn thiện hoạt động chào hàng & xúc tiến bán hàng tại Cty A
 7. Tiến trình đàm phán gia nhập WTO của VN – Thực trạng & triển vọng
 8. Văn hóa Mỹ & quá trình thâm nhập của (một nhãn hiệu/cty) vào thị trường Mỹ
 9. Môi trường văn hóa Mỹ & những điều cần lưu ý khi tiếp cận với các doanh nhân Mỹ
 10. Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình cung cấp dịch vụ quảng cáo của Cty A

 

 1. Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại Cty A.
 2. Nghiên cứu các yếu tố cơ bản về thị trường A tại Việt Nam
 3. Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Cty A
 4. Một số giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Cty A
 5. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nhằm duy trì & mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty A.
 6. Xây dựng & quản trị hệ thống kênh tiêu thụ ở Cty A
 7. Chiến lược về nhãn hiệu của Cty A
 8. Ứng dụng Marketing trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở Cty A
 9. Xây dựng một số giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình quảng cáo , khuyến mãi cho Cty A
 10. Ảnh hưởng của cạnh tranh đến hoạt động Marketing sản phẩm X ở Cty A

 

 1. Ứng dụng chính sách Marketing –Mix nhằm mở rộng thị trường của Cty A
 2. Hoàn thiện công nghệ Marketing xúc tiến thương mại tại Cty A
 3. Nét “thống nhất trong đa dạng” của văn hóa truyền thống Đông Nam Á/Việt Nam.
 4. Nghiên cứu các thành phần tạo nên giá trị của nhãn hiệu sản phẩm tại thị trường VN.
 5. Nhu cầu, sự thỏa mãn của sinh viên và sự cam kết đối với nhà trường.
 6. Vai trò của cạnh tranh cá nhân đối với xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế của người Việt nam.
 7. Năng lực động và doanh nghiệp VN khi gia nhập WTO
 8. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc của sinh viên mới ra trường.
[message type=”e.g. information, success, attention, warning”]Xem thêm : Một số gợi ý tên đề tài làm luận văn tốt nghiệp MBA[/message]
 1. Hoạch định tương tai của sinh viên hiện nay.
 2. Thương hiệu cá nhân
 3. Giao tiếp học đường hiện nay. Những vấn đề cần suy nghĩ.
 4. Kỹ năng viết báo cáo thực tập.
 5. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm……. tại công ty…….
 6. Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp……
 7. Các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của hệ thống xúc tiến hỗn hợp của công ty….
 8. Ứng dụng marketing mix mở rộng thị trường (chè, cà phê…..) của công ty
 9. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ở công ty
 10. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược marketing ở doanh nghiệp….

 

 1. Hoàn thiện chính sách giá nhằm thu hút khách đến……
 2. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại công ty…
 3. Các giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng nội địa tại công ty……
 4. Đẩy mạnh công tác bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở công ty…
 5. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động Logistics trong hoạt động phân phối tại công ty…..
 6. Hoạt động marketing của các doanh nghiệp Việt Nam – thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu
 7. Sự bành trướng kênh phân phối hiện đại thách thức hay cơ hội
 8. Bảo chứng thương hiệu (Endorsement)
 9. Khám phá thói quen mua sắm của mỗi vùng miền ở Việt Nam
 10. Online marketing (marketing trực tuyến) – chìa khoá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

 

 1. Thời của các giao dịch mua bán và sáp nhập (M & A) “nội địa”
 2. Marketing theo vùng miền
 3. Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng
 4. Những biện pháp marketing nhằm chinh phục trái tim giới trẻ
 5. Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng năm 2010….
 6. Vai trò của Văn hóa trong việc xây dựng chiến lược marketing quốc tế.
 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing quốc tế.
 8. Vấn đề truyền thông trong Marketing quốc tế (Chọn một công ty và phân tích)
 9. Giải pháp nào cho các doanh nghiệp Việt Nam (dầy dép/ thủy sản) tránh khỏi tình trạng bị áp thuế chống bán phá giá khi thâm nhập vào các thị trường nước ngoài như Châu Âu, Mỹ…
 10. Chiến lược marketing sản phẩm của công ty Piagio Việt Nam.

 

 1. Cấu trúc thị trường và sự khác biệt về giá. Phân tích công ty KFC.
 2. Tâm lý tiêu dùng và quyết định lựa chọn kênh phân phối, Phân tích công ty KFC.
 3. Giao tiếp trong cung ứng dịch vụ – Những tư duy hướng về khách hàng.
 4. Phát triển mối quan hệ với khách hàng
 5. Thực trạng việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp tại Việt Nam (trên thế giới).
 6. Mua hàng trực tuyến – xu hướng tiêu dùng hiện đại.
 7. Kĩ năng thích ứng của sinh viên mới ra trường với môi trường làm việc mới – thực trạng và giải pháp.
 8. Marketing quan hệ – xu hướng marketing hiện đại.
 9. Nghiên cứu hành vi sử dụng các dịch vụ ngân hàng của khách hàng cá nhân.
 10. Sử dụng mô hình SWOT dự báo môi trường kinh doanh của Việt Nam và các giải pháp Marketing phù hợp.
 11. Xác định thị trường mục tiêu – Lý thuyết và thực tiễn.
 12. Quan hệ công chúng (PR) của một số doanh nghiệp nước ngoài. Bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 13. Tổ chức hoạt động Marketing tại một số doanh nghiệp nước ngoài. Bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
 14. Xu hướng Marketing ở Việt Nam.
 15. Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh trong ngành dịch vụ.
 16. Những phẩm chất cần thiết đối với người bán hàng.
 17. Vấn đề giá cả hàng hóa với tâm lý người tiêu dùng.
 18. Hoạt động quảng cáo đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
 19. Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng sản phẩm thương hiệu quốc tế của người Việt nam

Gợi ý một số đề tài nghiên cứu khoa học

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

1 thoughts on “Gợi ý một số đề tài nghiên cứu khoa học

 1. Pingback: Phân tích cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu SWOT Agirbank - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?