092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Đặc điểm kinh doanh của các doanh nghiệp xi măng Việt Nam

Đặc điểm kinh doanh của các doanh nghiệp xi măng Việt Nam

Đặc điểm ngành nghề kinh doanh là một yếu tố có tác động  đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, đây là một yếu tố cần quan tâm trong hoạch định cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xi măng Việt Nam nổi bật qua các điểm sau:

Một là, ngành công nghiệp xi măng là ngành công nghiệp nặng với đặc trưng cần đầu tư tài sản cố định lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài nên nguồn tài trợ là nguồn vốn dài hạn, chủ yếu là vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp xi măng của Việt Nam bao gồm nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay là nguồn tài trợ chủ yếu.

Hai là, các doanh nghiệp xi măng có rủi ro kinh doanh lớn, kết quả kinh doanh phụ thuộc rất lớn vào khả năng tiêu thụ sản phẩm. Trong những năm qua, đang phải đối mặt với tình trạng cung vượt quá cầu, cùng với sự suy giảm kinh tế, chính sách cắt giảm đầu tư công, thị trường bất động sản đóng băng, làm cho doanh thu suy giảm, hàng tồn kho tăng cao. Rất nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng suy giảm khả năng thanh toán, khó khăn tài chính.

Ba là, doanh nghiệp xi măng có đặc trưng là giá vốn hàng bán chiếm tỷ lệ khá cao trên doanh thu thuần, bình quân trong giai đoạn 2009 – 2014 dao động từ mức 82,8% – 90,2%. Các yếu tố đầu vào phục vụ cho sản xuất xi măng như than, điện, chi phí vận chuyển gia tăng trong những năm qua đã tạo áp lực cao lên giá thành sản phẩm, giá bán sản phẩm và ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

➯ Xem thêm: Quá trình hình thành và phát triển ngành xi măng Việt Nam

Bốn là, Ngày 29/08/2011 Thủ tướng  chính phủ đã phê duyệt quyết định 1488/QĐ-TTg về việc quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng VN giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, quy hoạch tổng thể ngành xi măng luôn bị phá vỡ do các ngành, địa phương đều muốn xây dựng nhà máy xi măng nhằm tăng thu ngân sách, tạo công ăn việc làm gây nên tình trạng cung vượt quá cầu, tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.

Năm là, đúng vào đoạn suy giảm kinh tế, rất nhiều doanh nghiệp xi măng được đầu tư vào giai đoạn trước, nay hoàn thành đã gặp rất nhiều khó khăn trong chiếm lĩnh thị trường, tiêu thụ sản phẩm, hàng tồn kho tăng cao, áp lực đến hạn thanh toán dần lãi vay và nợ gốc tăng cao. Do đó, các doanh nghiệp xi măng gặp khó khăn về nguồn vốn nhằm duy trì hoạt động ổn định của doanh nghiệp. Việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng cũng hạn chế do không còn tài sản để thế chấp.

Sáu là, hầu hết doanh nghiệp xi măng tập trung ở Miền Bắc, Miền bắc trung bộ. Do đó, việc vận chuyển quãng đường xa đi tiêu thụ, chi phí tiêu thụ tăng cao tại Miền Nam.

Với các đặc điểm này, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp ngành xi măng sẽ khác với cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành khác.

Đặc điểm kinh doanh của các doanh nghiệp xi măng Việt Nam

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Đặc điểm kinh doanh của các doanh nghiệp xi măng Việt Nam

Bình luận