Cách xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ chuyên nghiệp nhất

Cách làm đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết và chuyên nghiệp nhất

Bạn đã chọn được đề tài luận văn thạc sĩ và giờ thì bạn lúng túng khi không biết nên định hình bố cục như thế nào để làm đề cương luận văn thạc sĩ? Đau đầu hơn nữa khi có quá nhiều nguồn thông tin trên mạng khiến bạn không biết nên đi theo mẫu đề cương nào?

Cách làm đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết và chuyên nghiệp nhất
Cách làm đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết và chuyên nghiệp nhất

Luận Văn A-Z sẽ cung cấp cho bạn mẫu đề cương luận văn thạc sĩ chuẩn và chi tiết để bạn có thể triển khai làm đề cương luận văn thạc sĩ một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất

Trước hết, bạn cần lựa chọn cho mình đề tài phù hợp. Cần căn cứ vào ngành học cũng như phạm vi nghiên cứu của bạn để triển khai sao cho hợp lý. Tiếp theo, sau khi chọn đề tài, bạn sẽ cần tuân thủ quy tắc, bố cục hay còn gọi là mẫu đề cương luận văn thạc sĩ. 

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một cách đầy đủ, chi tiết nhất mẫu đề cương luận văn thạc sĩ để bạn tham khảo và áp dụng vào đối với đề tài của mình.

Nếu bạn đang khó khăn trong việc lựa chọn đề tài luận văn hay không có thời gian làm bài luận thì hãy tham khảo BÁO GIÁ DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ để lựa chọn một đơn vị uy tín và tin cậy nhất.

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết

Ngay sau đây, mời bạn tham khảo mẫu đề cương luận văn thạc sĩ mà Luận Văn A-Z đã sưu tầm:

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết và chuyên nghiệp nhất
Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết và chuyên nghiệp nhất

Đề tài: Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

3.2. Phạm vi nghiên cứu

4. Kết cấu của luận văn

Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận quản lý nhà nước về du lịch

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1. Các công trình nghiên cứu về du lịch

1.1.2. Khái quát kết quả các công trình nghiên cứu đã công bố và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu QLNN về du lịch

1.2. Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về du lịch

1.2.1. Khái niệm du lịch và các đặc điểm của du lịch

1.2.2. Các yếu tố tác động tới du lịch

1.2.3. Đặc điểm của quản lý nhà nước về du lịch

1.2.4. Vai trò quản lý nhà nước đối với du lịch

1.2.5. Yêu cầu đối với quản lý nhà nước về du lịch

1.2.6. Nội dung quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn cấp tỉnh

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu thứ cấp

2.2. Phương pháp xử lý thông tin, tài liệu thứ cấp

2.3. Phương pháp phân tích thông tin

2.3.1. Phương pháp thống kê mô tả

2.3.2. Phương pháp so sánh

2.3.3. Phương pháp tổng hợp

Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn …

3.1. Điều kiện, tiềm năng và thế mạnh của Hà Giang tác động đến du lịch

3.1.1. Điều kiện tự nhiên

3.1.2. Những yếu tố về văn hoá

3.1.3. Những yếu tố về kinh tế – xã hội

3.1.4. Đánh giá chung về điều kiện, tiềm năng thế mạnh

3.2. Thực trạng hoạt động du lịch ở Hà Giang giai đoạn ….

3.2.1. Tình hình hoạt động du lịch

3.2.2. Đánh giá chung về hoạt động du lịch ở Hà Giang giai đoạn ….

3.3. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang  giai đoạn…

3.3.1. Việc tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật chung của Nhà nước  liên quan đến hoạt động du lịch và ban hành các văn bản quy phạm pháp  luật, chính sách phát triển du lịch mang tính đặc thù, thuộc thẩm quyền của địa phương

3.3.2. Công tác xây dựng và công khai quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

3.3.3. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch; Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực giải quyết các thủ tục hành chính như đăng ký, cấp phép, ưu đãi đầu tư

3.3.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch

3.3.5. Tạo lập sự gắn kết liên ngành, liên vùng, liên quốc gia, trong hoạt động du lịch; giữa địa phương và Trung ương trong quản lý nhà nước về du lịch

3.3.6. Thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch và xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch

3.3.7. Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Hà Giang

Chương 4: Phương hướng và giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

4.1. Dự báo, quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020

4.1.1. Những yếu tố thuận lợi tác động đến phát triển du lịch

4.1.2. Những khó khăn thách thức cơ bản

4.1.3. Quan điểm phát triển du lịch

4.1.4. Mục tiêu, phương hướng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

4.1.5. Phương hướng tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

4.2. Các giải pháp cơ bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

4.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về du lịch

4.2.2. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, tập trung đầu tư có trọng điểm và thu hút đầu tư phát triển du lịch

4.2.3. Tăng cường hoàn thiện các cơ chế, chính sách có liên quan

4.2.4. Đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch ở tỉnh Hà Giang

4.2.5. Củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch chuyên nghiệp; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành; cải cách thủ tục hành chính liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch

4.2.6. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch

4.2.7. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động du lịch

4.2.8. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý nhà nước về du lịch

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Như vậy, trên đây là những hướng dẫn làm đề cương luận văn thạc sĩ mà Luận Văn A-Z dành cho bạn. Chúng tôi mong muốn những thông tin trên sẽ giúp bạn triển khai bài luận của mình thật tốt và hoàn thành một cách xuất sắc. Và đừng quên đảm bảo hai yếu tố về nội dung và hình thức để bài viết thật hoàn hảo nhé!

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

1 thoughts on “Cách xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ chuyên nghiệp nhất

  1. Pingback: Giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?