Vai trò của quản trị chiến lược

Vai trò của quản trị chiến lược

Vai trò của quản trị chiến lược

Không thể cô lập sự tác động của một mình nhân tố quản trị chiến lược đến lợi nhuận của công ty, tuy nhiên không thể phủ nhận những đóng góp gián tiếp vào lợi nhuận của quản trị chiến lược thông qua việc khai thác cơ hội và giành ưu thế trong cạnh tranh.

Quản trị chiến lược có các ưu điểm sau:

– Quản trị chiến lược  tạo ra những tư duy chiến lược cho các nhà quản trị thấy được mục đích, hướng đi của mình. Từ đó, nhà quản trị xem xét và xác định xem tổ chức đi theo hướng nào và khi nào thì đạt tới mục đích cụ thể nhất định.

– Trong tình hình tài nguyên hiện nay ngày càng khan hiếm, việc vận dụng hợp lý quá trình quản trị chiến lược sẽ cho phép sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên.

Quản trị chiến lược tạo khả năng thích nghi cao đối với môi trường. Tính phức tạp và biến động trong môi trường ngày càng gia tăng, doanh nghiệp cần phải chiếm được vị thế chủ động hoặc thụ động, tấn công hay phòng thủ. Các công ty không vận dụng quản trị chiến lược thường thông qua các quyết định phản ứng thụ động, chỉ sau khi môi trường thay đổi mới thông qua hành động. Quản trị chiến lược với trọng tâm là vấn đề môi trường giúp công ty chuẩn bị tốt hơn đối với những thay đổi của môi  trường và làm chủ được diễn biến tình hình.

– Nhờ có quản trị chiến lược, nhân viên và lãnh đạo nắm vững việc gì cần làm để đạt thành công, khuyến khích cả hai nhóm đối tượng đạt được những thành tích ngắn hạn, nhằm cải thiện tốt hơn lợi  ích lâu dài của doanh nghiệp.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, những thuận lợi nói trên chỉ đúng đối với những chiến lược thực hiện có hiệu quả, việc vận dụng quản trị chiến lược chỉ là điều kiện chứ không phải chắc chắn tạo nên thành công. Bởi vì, trong quản trị chiến lược, vẫn còn một số nhược điểm cần khắc phục như: thời gian và công sức thiết lập một chiến lược; tính thiếu năng động của chiến lược trước sự thay đổi không lường trước của môi trường, những sai sót trong dự báo.

Vai trò của quản trị chiến lược

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?