Tag Archives: Quản trị

Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực ở trường cao đẳng

Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực ở trường cao đẳng Quá [...]

Cơ sở thực tiễn về quản trị nguồn nhân lực

Cơ sở thực tiễn về quản trị nguồn nhân lực Có nhiều cách phát biểu [...]

1 Comments

Nội dung quản trị hoạt động hệ thống cửa hàng bán lẻ của các danh nghiệp thương mại

Nội dung quản trị hoạt động hệ thống cửa hàng bán lẻ của các danh [...]

Triết lý quản trị nhân lực

Triết lý quản trị nhân lực Mỗi một tổ chức đối xử với người lao [...]

1 Comments

Lợi ích của quản trị chiến lược

Lợi ích của quản trị chiến lược GREENLEY nhấn mạnh những lợi ích sau của [...]

1 Comments

Vai trò của quản trị chiến lược

Vai trò của quản trị chiến lược Không thể cô lập sự tác động của [...]

Khái niệm về quản trị chiến lược

Khái niệm về quản trị chiến lược Có rất nhiều định nghĩa và khái niệm [...]

1 Comments

LV-Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao năng lực trong hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải

Luận văn ngành Marketing-Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao năng lực trong hoạt [...]

Các lý thuyết quản trị

Các lý thuyết quản trị Các lý thuyết Học thuyết hay còn gọi là lý [...]

2 Comments

Bạn cần hỗ trợ?