Ứng dụng phương pháp thẻ cân bằng điểm balanced scorecard (BSC) để đánh giá hiệu quả kinh doanh tại Techcombank Võ Văn Ngân

Phát triển sản phẩm bancassurance

Ứng dụng phương pháp thẻ cân bằng điểm balanced scorecard (BSC) để đánh giá hiệu quả kinh doanh tại Techcombank Võ Văn Ngân

MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BALANCED SCORECARD
1.1 Tổng quan về Thẻ cân bằng điểm Balanced Score Card (BSC)
1.1.1 Nguồn gốc của Balanced Score Card BSC
1.1.2 Khái niệm Thẻ cân bằng điểm BSC
1.1.3 Sự cần thiết của phương pháp Balanced ScoreCard trong đánh giá hiệu quả hoạt động
1.1.3.1 Việc gia tăng của tài sản vô hình
1.1.3.2 Hạn chế của các thước đo tài chính truyền thống
1.2 Nội dung các yếu tố của Thẻ cân bằng điểm BSC
1.2.1 Yếu tố tài chính
1.2.2 Yếu tố khách hàng
1.2.3 Yếu tố chu trình kinh doanh nội bộ
1.2.4 Yếu tố đào tạo và phát triển
1.3 Ưu điểm và nhược điểm của Thẻ cân bằng điểm BSC
1.3.1 Ưu điểm
1.3.2 Nhược điểm
1.4 Điều kiện để ứng dụng BSC ở các doanh nghiệp
1.4.1 Xây dựng được một hệ thống chiến lược kinh doanh cụ thể
1.4.2 Sự hiểu biết về BSC của đội ngũ lãnh đạo trong doanh nghiệp
1.4.3 Có điều kiện về nguồn lực con người và khả năng tài chính để thực hiện BSC
1.4.4 Có sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và hiệu quả
1.4.5 Thiết lập được một hệ thống lương, thưởng dựa trên thành tích
1.5 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh nhìn từ BSC
1.5.1 Khái niệm hiệu quả kinh doanh
1.5.2 Phát triển các chỉ số đo lường
1.5.2.1 Chỉ số đo lường về phương diện Tài chính
1.5.2.2 Chỉ số đo lường phương diện Khách hàng
1.5.2.3 Chỉ số đo lường phương diện Quy trình nội bộ
1.5.2.4 Chỉ số đo lường phương diện Đào tạo – Phát triển
1.6 Tình hình ứng dụng BSC và những bài học kinh nghiệm
1.6.1 Thành công của BSC tại các công ty trong nước và trên thế giới
1.6.2 Một số bài học kinh nghiệm rút ra khi vận dụng BSC cho các Tổ chức tín dụng
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 ỨNG DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM BALANCEDSCORECARD ĐỂ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI TECHCOMBANK VÕ VĂN NGÂN
2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Giới thiệu chung về Techcombank CN Võ Văn Ngân
2.1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ
2.1.2.2 Sơ đồ tổ chức
2.1.2.3 Tình hình nhân sự tại Techcombank Võ Văn Ngân
2.1.2.4 Định hướng kinh doanh của Techcombank Võ Văn Ngân
2.2 Thực trạng về hoạt động kinh doanh của Techcombank Võ Văn Ngân giai đoạn 2010-2012.
2.2.1 Tình hình huy động vốn
2.2.2 Hoạt động tín dụng
2.2.3 Phát triển dịch vụ ngân hàng
2.2.4 Kết quả kinh doanh
2.3 Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Techcombank Võ Văn Ngân trong giai đoạn 2010-2012 thông qua phương pháp Thẻ cân bằng điểm BSC
2.3.1 Phát triển ứng dụng cho các chỉ số đo lường cốt lõi KPIs
2.3.2 Khía cạnh tài chính
2.3.3 Khía cạnh khách hàng
2.3.4 Khía cạnh quy trình nội bộ
2.3.5 Khía cạnh đào tạo và phát triển
2.4 Những vấn đề còn hạn chế của Techcombank Võ Văn Ngân nhìn từ BSC
2.4.1 Phương diện tài chính
2.4.2 Phương diện khách hàng
2.4.3 Phương diện Quy trình nội bộ
2.4.4 Phương diện về đào tạo – phát triển
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI TECHCOMBANK VÕ VĂN NGÂN
3.1 Mục tiêu hoạt động của Techcombank Võ Văn Ngân
3.1.1 Mục tiêu về tài chính
3.1.2 Mục tiêu về khách hàng
3.1.3 Mục tiêu về quy trình nội bộ
3.1.4 Mục tiêu về đào tạo và phát triển
3.2 Các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Techcombank Võ Văn Ngân.
3.2.1 Tăng cường năng lực tài chính
3.2.1.1 Các giải pháp tăng quy mô vốn
3.2.1.2 Giải pháp phòng ngừa rủi ro
3.2.1.3 Giải pháp kiểm soát chi phí
3.2.1 Tăng dư nợ cho vay
3.2.2 Giải pháp về khách hàng
3.2.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ
3.2.2.2 Cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới
3.2.3 Giải pháp về quy trình nội bộ
3.2.3.1 Hệ thống công nghệ thông tin
3.2.3.2 Hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ và giảm thiểu các điều kiện, thủ tục sử dụng
3.2.4 Giải pháp đào tạo và phát triển
3.2.4.1 Nâng cao trình độ, năng lực của nhân viên
3.2.4.2 Nâng cao kỹ năng quản lý cho nhà lãnh đạo
3.2.4.3 Nâng cao chế độ lương, thưởng, đãi ngộ
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN

Download

Ứng dụng phương pháp thẻ cân bằng điểm balanced scorecard (BSC) để đánh giá hiệu quả kinh doanh tại Techcombank Võ Văn Ngân

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?