Tag Archives: thuế

Khái niệm về cấu trúc thuế

Hệ thống thuế của một nước thường phản ánh các giá trị chung của nước [...]

Khái niệm về quản lý thuế

Hoạt động quản lý diễn ra trên các lĩnh vực của đời sống và gắn [...]

Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến thuế

Trong giai đoạn cổ điển, các nghiên cứu về thuế có thể nói đến hai [...]

Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ cấu nền kinh tế

Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ cấu nền kinh [...]

2 Comments

Khái niệm, đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp

Khái niệm, đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp Theo Từ điển trực tuyến [...]

1 Comments

Thực trạng chính sách, pháp luật thuế và tác động đến tuân thủ thuế của người nộp thuế

Thực trạng chính sách, pháp luật thuế và tác động đến tuân thủ thuế của [...]

Kinh nghiệm nâng cao tính tuân thủ thuế của người nộp thuế ở Hoa Kỳ

Kinh nghiệm nâng cao tính tuân thủ thuế của người nộp thuế ở Hoa Kỳ [...]

Các phương pháp đo lường tính tuân thủ thuế của người nộp thuế

Các phương pháp đo lường tính tuân thủ thuế của người nộp thuế Đo lường [...]

Bạn cần hỗ trợ?