Tag Archives: thuế

Các phương pháp điều chỉnh của thuế

Các phương pháp điều chỉnh của thuế Khi vận dụng chức năng điều tiết kinh [...]

Chức năng của thuế

Chức năng của thuế Thuế là một phạm trù tài chính, nó biểu hiện những [...]

Đặc điểm của thuế

Đặc điểm của thuế 1. Thuế mang tính chất bắt buộc Tính bắt buộc là [...]

1 Comments

Bản chất của thuế

Bản chất của thuế Tài chính nói chung và thuế nói riêng ra đời và [...]

Khái niệm về thuế thu nhập doanh nghiệp

Khái niệm về thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp đã được hầu [...]

2 Comments

Mỹ vẫn áp thuế bán phá giá đối với cá tra Việt Nam

Mỹ vẫn áp thuế bán phá giá đối với cá tra Việt Nam Ngày 8-7, [...]

Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường

Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường Khái niệm, đặc [...]

1 Comments

Bạn cần hỗ trợ?