Quan điểm về phi vật thể

liên kết kinh tế

Quan điểm về phi vật thể

Theo các nhà vật lý học và triết học, con người đang sống trong một thế giới có hai thể dạng gồm vật chất và phi vật chất. Vật chất là những thứ đang tồn tại hiện hữu trong môi trường tự nhiên có thể nhìn thấy được, còn phi vật chất không nhìn thấy được. Có thể hiểu rộng hơn, các hiện tượng hình tướng gồm các vật thể có hình dáng, màu sắc có thể nhìn thấy bằng mắt hay sờ bằng tay được coi là vật chất.

Các hiện tượng tri thức không có hình thể, không màu sắc, không có đặc tính vật lý, không thể đo đạt được bằng dụng cụ, tất cả những gì đang biến động trong tâm thức của con người, kể cả những khái niệm của sự hiểu biết dùng để xác định những hiện tượng bên ngoài tâm thức được coi là phi vật chất. Như vậy có thể suy ra vật chất và phi vật chất là những sản phẩm tri thức (ý thức) của con người. Khi đề cập đến vấn đề này, triết học Mac- Lenin đã đưa ra quan điểm duy vật biện chứng về vật chất và ý thức như sau: “Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”, “Ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ óc con người và có sự cải biến và sáng tạo. Ý thức có mối quan hệ hữu cơ với vật chất”.

[message type=”e.g. information, success”]Xem thêm: Báo giá dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ[/message]

Từ những lập luận trên, chúng tôi đưa ra quan điểm về hiện tượng phi vật chất, hay còn gọi là phi vật thể như sau: Phi vật thể là những giá trị của tri thức con người thông qua các hoạt động trong đời sống thường ngày như tập quán, các hình thức thể hiện, biểu đạt, tri thức, kỹ năng và kèm theo đó là những công cụ, đồ vật, đồ tạo tác và các không gian văn hóa có liên quan. Được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, những giá trị này không ngừng tái tạo để thích nghi với môi trường và mối quan hệ qua lại giữa con người với tự nhiên.

Từ góc độ nghiên cứu về nghệ thuật trình diễn dân gian nói chung, nghệ thuật bài chòi nói riêng cho thấy loại hình này vốn được hình thành bởi tri thức của người nghệ nhân dân gian. Những giá trị văn hóa tinh thần này được lưu giữ, bồi đắp theo năm tháng và được truyền dạy cho thế hệ kế tiếp. Đây được xem là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu cần được bảo tồn và phát huy trong đời sống xã hội đương đại.

Quan điểm về phi vật thể

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?