LV-Thực Trạng Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Á Châu – PGD Nguyễn Ảnh Thủ

Luận văn ngân hàng :  Thực Trạng Cho Vay Tiêu Dùng Tại  Ngân Hàng Á Châu – PGD Nguyễn Ảnh Thủ

CHƯƠNG 1. ĐÔI NÉT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 3
1.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Á Châu 3
1.2. Sơ lược về Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD Nguyễn Ảnh Thủ 10
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU – PGD NGUYỄN ẢNH THỦ 15
2.1 Các sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân tại PGD Nguyễn Ảnh Thủ 15
2.2 Tổng quan về nghiệp vụ cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân 16
2.3 Quy trình cấp tín dụng tại PGD Nguyễn Ảnh Thủ 20
2.4. Thực trạng về hoạt động cho vay tiêu dùng tại PGD Nguyễn Ảnh Thủ 24
2.5. Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại PGD Nguyễn Ảnh Thủ 33
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI PGD NGUYỄN ẢNH THỦ 37
3.1. Một số giải pháp 37
3.2. Một số kiến nghị 40
KẾT LUẬN 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Bộ tài liệu tập huấn tín dụng ACB năm 2011
  2. Báo cáo thường niên năm 2009, 2010 và báo cáo tài chính năm 2011 ACB
  3. Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại của TS  Nguyễn Minh Kiều, NXB Thống kê 2008
  4. Giáo trình Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng – TS  Nguyễn Minh Kiều, NXB Tài chính 2006
  5. Tạp chí tiền tệ Ngân hàng và thị trường tài chính
  6. Một số Website và tài liệu tham khảo khác.

Download luận văn ngân hàng :  Thực Trạng Cho Vay Tiêu Dùng Tại  Ngân Hàng Á Châu – PGD Nguyễn Ảnh Thủ

Thực Trạng Cho Vay Tiêu Dùng

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?