Khái niệm rủi ro

Chức năng của ngân hàng thương mại

Khái niệm rủi ro

Rủi ro là sự không chắc chắn. Tuy nhiên, không phải bất cứ sự không chắc chắn nào cũng là rủi ro. Sự không chắc chắn có thể ước đoán được xác suất xảy ra mới được gọi là rủi ro còn sự không chắc chắn không thể ước đoán được xác suất xảy ra gọi là sự bất trắc. Theo quan điểm hiện đại thì rủi ro có thể là những khó khăn, bất lợi, cũng có thể là những điều kiện thuận lợi, cơ hội.

Theo Frank Knight: “Rủi ro là sự bất chắc có thể đo lường được”. Allan Willet lại cho rằng “Rủi ro là sự bất chắc cụ thể liên quan đến việc xuất hiện một biến cố không mong đợi”. Theo Peter Rose, rủi ro đối với một ngân hàng có nghĩa là “Mức độ không chắc chắn liên quan tới một vài sự kiện” [2]. Nhìn chung, các quan điểm đều cho rằng rủi ro là những bất chắc, diễn ra bất ngờ, ngoài ý muốn của chủ thể.

Theo Nguyễn Kim Anh (2010), “Rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là những tổn thất xẩy ra ngoài ý muốn và ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh ngân hàng” [1].Tác giả đồng tình với quan điểm này vì có tính bao quát và đầy đủ.

Từ những quan điểm và phân tích ở trên, quan điểm của luận án có thể hiểu: Rủi ro là khả năng những sự kiện chưa chắc chắn trong tương lai sẽ làm cho chủ thể không đạt được những mục tiêu chiến lược và mục tiêu hoạt động, cũng như chi phí cơ hội của việc làm mất những cơ hội thị trường”.

Rủi ro là sự không chắc chắn. Tuy nhiên, không phải bất cứ sự không chắc chắn nào cũng là rủi ro. Sự không chắc chắn có thể ước đoán được xác suất xảy ra mới được gọi là rủi ro còn sự không chắc chắn không thể ước đoán được xác suất xảy ra gọi là sự bất trắc. Theo quan điểm hiện đại thì rủi ro có thể là những khó khăn, bất lợi, cũng có thể là những điều kiện thuận lợi, cơ hội.

[message type=”success”]Xem thêm: Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ[/message]

Theo Frank Knight: “Rủi ro là sự bất chắc có thể đo lường được”. Allan Willet lại cho rằng “Rủi ro là sự bất chắc cụ thể liên quan đến việc xuất hiện một biến cố không mong đợi”. Theo Peter Rose, rủi ro đối với một ngân hàng có nghĩa là “Mức độ không chắc chắn liên quan tới một vài sự kiện” [2]. Nhìn chung, các quan điểm đều cho rằng rủi ro là những bất chắc, diễn ra bất ngờ, ngoài ý muốn của chủ thể.

Theo Nguyễn Kim Anh (2010), “Rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là những tổn thất xẩy ra ngoài ý muốn và ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh ngân hàng” [1].Tác giả đồng tình với quan điểm này vì có tính bao quát và đầy đủ.

Từ những quan điểm và phân tích ở trên, quan điểm của luận án có thể hiểu: Rủi ro là khả năng những sự kiện chưa chắc chắn trong tương lai sẽ làm cho chủ thể không đạt được những mục tiêu chiến lược và mục tiêu hoạt động, cũng như chi phí cơ hội của việc làm mất những cơ hội thị trường”.

Khái niệm rủi ro

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

One thought on “Khái niệm rủi ro

  1. Pingback: Khái niệm quản trị rủi ro - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bạn cần hỗ trợ?