092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm phát triển thị trường mua bán nợ

Phát triển là quy luật của mọi hiện tượng kinh tế, xã hội. Chỉ có phát triển thì các chủ thể tham gia thị trường mới tồn tại vững chắc, phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế. Phát triển thị trường chính là mục tiêu, chỉ tiêu tổng hợp phản ánh sự phát triển của doanh nghiệp.

Phát triển thị trường mua bán nợ xấu được hiểu là các hoạt động khai thác triệt để thị trường mua bán nợ xấu, tổng hợp các cách thức, biện pháp để đưa khối lượng hàng hóa được mua bán trên thị trường mua bán nợ xấu đạt mức tối đa.

Phát triển thị trường mua bán nợ xấu bao gồm việc khai thác tốt thị trường trong nước, đưa hàng hóa hiện tại mua bán ở thị trường quốc tế, nghiên cứu dự đoán nhu cầu thị trường, đưa hàng hóa mới đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và khu vực thị trường quốc tế. Phát triển thị trường nợ xấu còn để nhằm tìm kiếm cơ hội hấp dẫn trên thị trường. Có rất nhiều loại cơ hội trên thị trường nhưng chỉ những cơ hội phù hợp với tiềm năng và mục tiêu của các chủ thể tham gia thị trường mới được gọi là cơ hội hấp dẫn.

Thị trường mua bán nợ xấu là tấm gương phản chiếu hiệu quả hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường, phản ảnh việc thực hiện các văn bản quy định, các chính sách, chủ trương của Chính phủ, NHNN, các Bộ Ngành liên quan đến hoạt động mua bán nợ xấu có đạt hiệu quả hay không. Vì vậy, thông qua việc phát triển thị trường mua bán nợ xấu có thể đánh giá được hoạt động mua bán nợ xấu, phát huy tiềm năng, hiệu quả đạt được và điều chỉnh những thiếu sót, tồn tại của thị trường mua bán nợ xấu để có các giải pháp thúc đẩy việc phát triển của thị trường này.

Tóm lại, phát triển thị trường mua bán nợ xấu là tổng hợp các cách thức, biện pháp nhằm phát triển thị trường mua bán nợ xấu theo cả chiều rộng (số lượng chủ thể tham gia, nợ xấu của TCTD đã bán) và chiều sâu (chất lượng mua bán nợ xấu, hiệu quả hoạt động của công ty mua bán nợ) nhằm khai thác triệt để thị trường mua bán nợ xấu, đáp ứng nhu cầu của các chủ thể tham gia thị trường, từ đó giúp các chủ thể đạt được mục tiêu của mình.

Khái niệm phát triển thị trường mua bán nợ

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Khái niệm phát triển thị trường mua bán nợ

2 Comments

Bình luận